Đặng Văn Lâm: ‘Từng có ngày không ai ở Việt Nam cần tôi’ Tôi cảm thấy rất khó khăn

ɢặᴘ ɢỡ ᴛờ ʙáᴏ ɴɢᴀ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄùɴɢ đồɴɢ độɪ ᴠượᴛ ǫᴜᴀ ᴊᴏʀᴅᴀɴ, ᴛʜủ ᴍôɴ ᴠăɴ ʟâᴍ ᴋể ᴠề ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴄủᴀ ᴀɴʜ đếɴ ᴠớɪ ʙóɴɢ đá ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ᴛờ sᴏᴠɪᴇᴛ sᴘᴏʀᴛs (ɴɢᴀ) ᴄó ʙᴜổɪ ᴘʜỏɴɢ ᴠấɴ ᴠớɪ Đặɴɢ ᴠăɴ ʟâᴍ, ʜᴀɪ ɴɢàʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴀɴʜ đẩʏ ǫᴜả ʟᴜâɴ ʟưᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀậɴ ɢặᴘ ᴊᴏʀᴅᴀɴ ɢɪúᴘ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠàᴏ ᴛứ ᴋếᴛ ᴀsɪᴀɴ ᴄᴜᴘ.

Đặɴɢ ᴠăɴ ʟâᴍ ᴍᴀɴɢ ʜᴀɪ ǫᴜốᴄ ᴛịᴄʜ ᴠɪệᴛ, ɴɢᴀ. ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʙɪếᴛ đếɴ ᴀɴʜ ɴʜɪềᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ đâʏ ᴛʜì ᴄáᴄ ғᴀɴ xứ ʙạᴄʜ ᴅươɴɢ ᴄòɴ ʟạ ʟẫᴍ ᴠớɪ ᴄʜàɴɢ ᴛʜủ ᴍôɴ ᴄᴀᴏ 𝟷,𝟾𝟾ᴍ. ᴅướɪ đâʏ ʟà ʙàɪ ᴘʜỏɴɢ ᴠấɴ ᴄủᴀ ʟâᴍ “ᴛâʏ” ᴠớɪ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ sᴏᴠɪᴇᴛ sᴘᴏʀᴛs.

– ᴀɴʜ sɪɴʜ ʀᴀ ở ɴɢᴀ, ᴛạɪ sᴀᴏ ɢɪờ ʟạɪ ᴄʜơɪ ᴄʜᴏ độɪ ᴛᴜʏểɴ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ?

– ᴛôɪ sɪɴʜ ở ᴍᴏsᴋᴠᴀ, ᴄó ᴍẹ ʟà ɴɢườɪ ɴɢᴀ ᴠà ʙố ʟà ɴɢườɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ. ᴍẹ ᴛôɪ ʟà ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ᴠà ʙố ʟà ᴠũ ᴄôɴɢ ʙᴀʟʟᴇᴛ. ʜọ ɢặᴘ ɴʜᴀᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʟầɴ ᴛậᴘ ʟᴜʏệɴ ở ᴠɪệɴ ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ sâɴ ᴋʜấᴜ ɴɢᴀ. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ sốɴɢ ở đó ᴋʜᴏảɴɢ ᴛáᴍ ɴăᴍ ᴠà đếɴ ᴋʜɪ ᴛôɪ ʜọᴄ ᴄấᴘ ʜᴀɪ ᴛʜì ɢɪᴀ ɴʜậᴘ sᴘᴀʀᴛᴀᴋ ᴍᴏsᴋᴠᴀ.

– ᴀɴʜ ᴛừɴɢ đăɴɢ ᴛấᴍ ảɴʜ ᴛʀắɴɢ đᴇɴ ᴠà độɪ ᴍũ ɴʜư ʟᴇᴠ ʏᴀsʜɪɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ sɪɴʜ ɴʜậᴛ. ᴛʜờɪ ᴀɴʜ ᴄòɴ ʙé ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ôɴɢ ấʏ ᴛʜɪ đấᴜ. ᴠậʏ ᴀɪ ʟà ᴛʜầɴ ᴛượɴɢ ᴄủᴀ ᴀɴʜ?

– ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜíᴄʜ ᴛừ “ᴛʜầɴ ᴛượɴɢ”.


Đặɴɢ ᴠăɴ ʟâᴍ ᴄʜụᴘ ảɴʜ ᴋɪểᴜ ʟᴇᴠ ʏᴀsʜɪɴ.
– ᴠậʏ ᴀɪ ʟà ɴɢườɪ ᴀɴʜ ᴍᴜốɴ ɴᴏɪ ᴛʜᴇᴏ ᴛʀᴏɴɢ sự ɴɢʜɪệᴘ?

– ʟᴇᴠ ʏᴀsʜɪɴ ʟà ɴɢườɪ ᴍà ʙấᴛ ᴄứ ᴛʜủ ᴍôɴ ɴàᴏ ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ ʜọᴄ ʜỏɪ. ɴʜữɴɢ ɴăᴍ ɢầɴ đâʏ ᴛôɪ ᴛʜíᴄʜ ʙᴜғғᴏɴ ᴠà ᴄᴀsɪʟʟᴀs. ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴄó ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴛʜủ ᴍôɴ ɢɪỏɪ ᴍà ᴛôɪ ɴɢưỡɴɢ ᴍộ, ɴʜưɴɢ đó ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴋɪểᴜ ᴛʜầɴ ᴛượɴɢ. ᴛôɪ ᴄʜỉ xᴇᴍ ʜọ ɴʜư đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴠà ᴄó ɴʜữɴɢ đɪềᴜ ᴛôɪ ᴄầɴ ʜọᴄ ʜỏɪ.

– ᴠớɪ ᴀɴʜ ᴀɪ ʟà ᴛʜủ ᴍôɴ ʜᴀʏ ɴʜấᴛ ᴛʜế ɢɪớɪ ʜɪệɴ ɴᴀʏ?

– ᴛôɪ ɴɢʜĩ ʟà ᴅᴇ ɢᴇᴀ. ᴄᴏᴜʀᴛᴏɪs ᴄũɴɢ xᴜấᴛ sắᴄ.

– ᴛạɪ sᴀᴏ ᴀɴʜ ʟạɪ ʀờɪ ɴɢᴀ?

– ᴠớɪ ᴄʟʙ ᴅʏɴᴀᴍᴏ ᴛôɪ đã ᴄʜơɪ ᴛốᴛ, ᴛôɪ ᴄó ᴠị ᴛʀí ᴛʀᴏɴɢ độɪ ʜìɴʜ ʜᴀɪ ᴄủᴀ ʜọ. ᴛôɪ ᴛậᴘ ʟᴜʏệɴ ᴠớɪ ᴍộᴛ số ᴛʜủ ᴍôɴ ᴄó ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ, ʟắɴɢ ɴɢʜᴇ ᴠà ʜọᴄ ʜỏɪ ᴛừ ʜọ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ.

ᴛôɪ ʟà ɴɢườɪ ᴛʀẻ ɴʜấᴛ ở đó. ᴋʜɪ ɢầɴ ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ʜợᴘ đồɴɢ, ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ở ʜọᴄ ᴠɪệɴ ɴóɪ ᴠớɪ ᴛôɪ ʀằɴɢ ᴛôɪ sẽ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴋý ʜợᴘ đồɴɢ ᴄʜᴜʏêɴ ɴɢʜɪệᴘ.

– ʀồɪ ᴀɴʜ ʟậᴘ ᴛứᴄ sᴀɴɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ?

– ᴛôɪ ʙɪếᴛ ᴋʜả ɴăɴɢ ᴄủᴀ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴄó ᴛʜể ᴄʜơɪ ᴄʜᴏ ᴅʏɴᴀᴍᴏ ʜᴀʏ ᴄʜơɪ ở ɴɢᴀ. ɴʜưɴɢ ᴋʜɪ đó ᴄó ɴʜɪềᴜ đɪềᴜ ᴋʜôɴɢ sᴜôɴ sẻ. ᴛôɪ đã ɴʜờ ʙố ᴛôɪ ᴛìᴍ ᴄʜᴏ ᴛôɪ ᴍộᴛ độɪ ʙóɴɢ ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ ᴠà ʟêɴ ᴍộᴛ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ʀồɪ sᴀᴜ đó ʙᴀʏ sᴀɴɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

– ᴀɴʜ ᴄó ʙɪếᴛ ᴛɪếɴɢ ᴠɪệᴛ ʜᴀʏ ᴛừɴɢ đếɴ đó ᴛʀướᴄ đâʏ?

– ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴛừɴɢ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴋʜɪ ᴛôɪ ᴄòɴ ɴʜỏ. ᴛôɪ ʙɪếᴛ ᴛɪếɴɢ ᴠɪệᴛ ᴠì ở ɴʜà ʙố ɴóɪ ᴛɪếɴɢ ᴠɪệᴛ ᴠớɪ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ, ᴄòɴ ᴍẹ ᴛôɪ ᴛʜì ɴóɪ ᴛɪếɴɢ ɴɢᴀ. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ʙɪếᴛ ʜᴀɪ ɴɢôɴ ɴɢữ. ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ɴʜɪềᴜ ᴛừ ᴠựɴɢ ᴛɪếɴɢ ᴠɪệᴛ ʟắᴍ ᴠà ᴋʜɪ sᴀɴɢ đó ᴛôɪ ᴍớɪ ʙắᴛ đầᴜ ʜọᴄ ᴛʜêᴍ, ᴄả đọᴄ ʟẫɴ ᴠɪếᴛ.

– Đượᴄ đàᴏ ᴛạᴏ ở sᴘᴀʀᴛᴀᴋ ᴠà ᴅʏɴᴀᴍᴏ, ᴄᴀᴏ 𝟷,𝟾𝟾ᴍ ɴêɴ ᴄó ʟẽ ᴀɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴋʜó ᴋʜăɴ để ᴛìᴍ đượᴄ ʙếɴ đỗ?

– ᴛôɪ ᴄó sự ʟựᴀ ᴄʜọɴ. Đầᴜ ᴛɪêɴ ᴛôɪ đếɴ ᴍộᴛ độɪ ʙóɴɢ ở ᴛʜủ đô. ᴋʜɪ ᴛôɪ ʜỏɪ ɴơɪ ᴛʜᴀʏ đồ, ʜọ ᴄʜỉ ʀᴀ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ ᴄáɴʜ ᴄửᴀ. ᴋʜɪ ᴛôɪ ᴍở ᴄửᴀ ᴛʜì đấʏ ʟà ᴛᴏɪʟᴇᴛ. ᴛôɪ ᴘʜảɪ ᴛʜᴀʏ đồ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴠệ sɪɴʜ ᴋʜɪ ᴛấᴛ ᴄả ᴍọɪ ɴɢườɪ đềᴜ ʟàᴍ ᴛʜế. ᴛôɪ ʙị sốᴄ. ɴó ǫᴜá ᴋʜáᴄ sᴏ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɢì ᴛôɪ đã ᴛʀảɪ ɴɢʜɪệᴍ ᴛʀướᴄ đâʏ.

ᴛôɪ ᴠẫɴ ᴛậᴘ ʟᴜʏệɴ ɴʜưɴɢ ɴʜậɴ ʀᴀ ɴơɪ đâʏ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ᴠề ᴍìɴʜ. ᴛʜử ᴍộᴛ, ʜᴀɪ ᴄʟʙ ʀồɪ ᴛôɪ ʙᴀʏ ᴠàᴏ sàɪ ɢòɴ. ᴛôɪ ᴛìᴍ ᴛʜấʏ ᴍộᴛ độɪ ʙóɴɢ ᴠà ɢặᴘ ᴠấɴ đề ᴛươɴɢ ᴛự. ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴛôɪ đếɴ ᴠớɪ ʜᴀɢʟ, ᴋʜɪ đó ʜọ ᴄó ʜợᴘ ᴛáᴄ ᴠớɪ ᴀʀsᴇɴᴀʟ. sâɴ ᴛậᴘ ᴄủᴀ ʜọ ʀộɴɢ ʀãɪ, ᴄơ sở ᴠậᴛ ᴄʜấᴛ đầʏ đủ.

ᴛôɪ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋý ʜợᴘ đồɴɢ ᴠớɪ ʜọ. ᴛôɪ ᴛɪɴ ʀằɴɢ ᴄʜᴜʏệɴ ᴄổ ᴛíᴄʜ ᴄủᴀ ʙảɴ ᴛʜâɴ sẽ ʙắᴛ đầᴜ ở đâʏ. ɴăᴍ 𝟷𝟾 ᴛᴜổɪ, ᴛôɪ đã ᴛậᴘ ʟᴜʏệɴ ᴄùɴɢ ᴠớɪ độɪ ʜìɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴄủᴀ ʜọ.


ᴠăɴ ʟâᴍ ɴɢàʏ ᴋʜᴏáᴄ áᴏ độɪ ᴛʀẻ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.
– ɴʜưɴɢ…

– ᴍùᴀ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴛôɪ ᴄʜỉ ᴄó ᴛậᴘ ᴍà ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴛʜɪ đấᴜ. ᴍùᴀ ᴛʜứ ʜᴀɪ ᴄũɴɢ ᴛʜế. ᴛôɪ đượᴄ ɢọɪ ᴠàᴏ độɪ ᴜ𝟷𝟿 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể đá ᴄʜíɴʜ ᴄʜᴏ ᴄʟʙ.

– ᴠấɴ đề ở đâᴜ?

– ᴛâᴍ ʟý. ᴄó sự ᴋʜáᴄ ʙɪệᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠăɴ ʜóᴀ ɢɪữᴀ ɴɢᴀ ᴠà ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

– ᴀɴʜ ᴄó ᴛʜể ɴóɪ ʀõ ʜơɴ?

– ᴛɪếɴɢ ᴠɪệᴛ ᴄủᴀ ᴛôɪ ʟúᴄ đó ᴄʜưᴀ ᴛốᴛ. ᴛʜứ ʜᴀɪ, ᴛôɪ đếɴ đó ᴠà ᴄư xử ɴʜư ᴍộᴛ ɴɢườɪ ɴɢᴀ, ᴍộᴛ ɴɢườɪ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ. ʜọ ᴄó ᴠẻ ᴋʜôɴɢ ᴛʜíᴄʜ ᴛôɪ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜíᴄʜ “ᴄáɪ ɢã ɴɢườɪ ɴɢᴀ ɴàʏ”.

ʜʟᴠ ᴋʜôɴɢ đɪềɴ ᴛêɴ ᴛôɪ ᴠàᴏ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴛʜɪ đấᴜ. ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ɴăᴍ ʀưỡɪ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴛôɪ ᴍᴀʏ ᴍắɴ ᴋʜɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ʜʟᴠ ᴛʜủ ᴍôɴ ɴɢườɪ ᴛʜáɪ ʟᴀɴ. Ôɴɢ ấʏ ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴛôɪ đếɴ ᴛừ đâᴜ ᴠà ɴóɪ ᴛɪếɴɢ ɢì. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ ʀấᴛ ăɴ ý. Ôɴɢ ấʏ ɴʜậɴ ᴛʜấʏ ᴛôɪ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴛố ᴄʜấᴛ ᴍà ᴛʜủ ᴍôɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴋʜó ᴄó.

– ʜọ ᴋʜôɴɢ ᴛʜíᴄʜ ᴀɴʜ ɴɢᴀʏ ᴛừ đầᴜ sᴀᴏ?

– ᴠì ᴄó ɴʜữɴɢ ᴋʜáᴄ ʙɪệᴛ. ᴠí ᴅụ ᴛʜế ɴàʏ: Ở ɴɢᴀ ʙạɴ ᴄó ᴛʜể ɴʜẹ ɴʜàɴɢ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ʜʟᴠ, ɴóɪ ɴʜữɴɢ đɪềᴜ ʙạɴ ᴄʜưᴀ ʜàɪ ʟòɴɢ. ʜʟᴠ ᴅễ ᴅàɴɢ ʟắɴɢ ɴɢʜᴇ ᴠà ᴄùɴɢ ɴʜᴀᴜ ᴛìᴍ ʀᴀ ʜướɴɢ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ. Ở ᴄʜâᴜ Á ᴛʜì ᴋʜáᴄ.

ʜʟᴠ ʟᴜôɴ ʟà ɴɢườɪ đúɴɢ ᴠà ʙạɴ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴛʀᴀɴʜ ᴄãɪ. ɴɢườɪ ᴄàɴɢ ʟớɴ ᴛʜì ᴄàɴɢ ʙɪếᴛ ɴʜɪềᴜ ᴠà ᴋʜɪ đốɪ ᴍặᴛ ᴠớɪ ʜọ ʙạɴ ᴘʜảɪ ʜạ ᴛʜấᴘ áɴʜ ᴍắᴛ xᴜốɴɢ. ᴛʀướᴄ đâʏ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ʜɪểᴜ ᴄʜᴜʏệɴ. ᴛôɪ ᴛʜườɴɢ ɴóɪ ᴛʜẳɴɢ ý ᴋɪếɴ ᴠớɪ ʜʟᴠ, đôɪ ᴋʜɪ ᴛʀᴀɴʜ ᴄãɪ. Ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ʜàɴʜ độɴɢ ɴàʏ đượᴄ xᴇᴍ ʟà ɴɢạᴏ ᴍạɴ. ᴍùᴀ ᴛʜứ ʜᴀɪ, ʜọ đᴇᴍ ᴛôɪ ᴄʜᴏ ᴄʟʙ ở ʟàᴏ ᴍượɴ.

– ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ở ʟàᴏ ᴛʜì sᴀᴏ?

– ᴀɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴛưởɴɢ ᴛượɴɢ ɴổɪ đâᴜ, ɢɪảɪ đấᴜ ở đó íᴛ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ʜơɴ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛôɪ ʟạɪ ᴋʜôɴɢ ʜốɪ ᴛɪếᴄ ᴠề ǫᴜãɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ở đó. Đó ʟà ᴛʜử ᴛʜáᴄʜ ᴠớɪ ᴛôɪ ᴠà ʟà ǫᴜãɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đáɴɢ ɢɪá.

– ᴀɴʜ ᴄó ᴛʜể ᴋể ᴠề ᴄáᴄ ᴛʀậɴ đấᴜ ở ʟàᴏ ᴋʜôɴɢ?

– ᴄó ɴʜɪềᴜ đɪềᴜ đã xảʏ ʀᴀ. Ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɴʜɪệᴛ độ ᴛʜườɴɢ ᴄᴀᴏ ᴄòɴ ở ʟàᴏ ʟà ɴóɴɢ ᴋɪɴʜ ᴋʜủɴɢ. ᴋʜɪ ᴛɪᴠɪ ɴóɪ ʀằɴɢ ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴄó ɢɪó ᴛứᴄ ʟà ʙạɴ ᴛốᴛ ɴʜấᴛ ʟà ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ. ᴄʟʙ ᴄủᴀ ᴛôɪ ᴄó xᴇ ʙᴜýᴛ đưᴀ đóɴ ᴄầᴜ ᴛʜủ, ᴛừ ɴơɪ ở ʀᴀ sâɴ ᴛậᴘ. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đɪ ᴛậᴘ ᴍỗɪ ɴɢàʏ ᴄòɴ xᴇ ʙᴜýᴛ ᴛʜì ᴛʜườɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴋʜởɪ độɴɢ.

ᴛʜế ɴêɴ, ᴍỗɪ ɴɢàʏ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴘʜảɪ đẩʏ xᴇ đɪ ᴛừ 𝟷𝟶-𝟸𝟶 ᴍéᴛ để ᴄʜᴏ ᴛàɪ xế ᴄó ᴛʜể ɴổ ᴍáʏ. xᴇ ᴋʜôɴɢ ᴄó đɪềᴜ ʜòᴀ ᴄòɴ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ ɴóɴɢ ɴʜư đổ ʟửᴀ. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴘʜảɪ đổ ɴướᴄ ᴠàᴏ ɢʜế ᴍớɪ ᴄó ᴛʜể ɴɢồɪ xᴜốɴɢ ᴍà ᴋʜôɴɢ ʙị ᴘʜỏɴɢ.

sᴀᴜ ᴍộᴛ ɴăᴍ ᴄʜơɪ ᴄʜᴜʏêɴ ɴɢʜɪệᴘ ở ʟàᴏ, ᴛôɪ ʟà ᴛʜủ ᴍôɴ ɢɪỏɪ ɴʜấᴛ, độɪ ᴄủᴀ ᴛôɪ đứɴɢ ᴛʜứ ʜᴀɪ ᴄủᴀ ɢɪảɪ. Đó ʟà ᴍùᴀ ʙóɴɢ ᴄʜᴜʏêɴ ɴɢʜɪệᴘ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ sự ɴɢʜɪệᴘ ᴄủᴀ ᴛôɪ.

ᴠăɴ ʟâᴍ ᴄʜơɪ ʙóɴɢ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ độɪ ɴʜỏ ở ɴɢᴀ.
– sᴀᴜ đó ᴀɴʜ ᴛʀở ʟạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ?

– ᴛôɪ ᴄó đɪ ɴɢʜỉ ở ɴɢᴀ, ᴋʜɪ ᴛʀở ʟạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜì ɴɢʜĩ ʀằɴɢ ᴍìɴʜ sẽ ǫᴜᴀʏ ᴠề ʜᴀɢʟ. ɴʜưɴɢ ᴄʜᴜʏệɴ ᴛươɴɢ ᴛự ɴʜư ở sᴘᴀʀᴛᴀᴋ ʟạɪ xảʏ ʀᴀ. ʜọ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ ʜợᴘ đồɴɢ ᴠớɪ ᴛôɪ.

ʙᴀ ɴăᴍ ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠà ᴛôɪ đã ᴋʜôɴɢ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ đượᴄ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴍà ʙảɴ ᴛʜâɴ đặᴛ ʀᴀ. ᴛôɪ ᴍᴜốɴ đếɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ᴛậᴘ ʟᴜʏệɴ ᴛʜɪ đấᴜ, đượᴄ ᴄʜơɪ ᴄʜᴏ độɪ ᴛᴜʏểɴ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ để ᴋʜɪếɴ ʙố ᴛôɪ ᴛự ʜàᴏ. ɴʜưɴɢ ᴛôɪ đã ᴛʜấᴛ ʙạɪ.

– ʀồɪ ᴀɴʜ ᴛʀở ᴠề ɴɢᴀ?

– ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴛʀở ᴠề. ᴛʀở ᴠề ᴛʜì sự ɴɢʜɪệᴘ ᴄʜơɪ ʙóɴɢ ᴄủᴀ ᴛôɪ sẽ ᴄʜấᴍ ʜếᴛ. ᴛôɪ ᴛɪɴ ʀằɴɢ ᴍìɴʜ ᴄó ᴛʜể ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ. ᴛôɪ ɴʜờ ʙáᴄ ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛìᴍ ᴍộᴛ độɪ ʙóɴɢ ở ɢɪảɪ ʜạɴɢ ɴʜấᴛ ɴʜưɴɢ ᴋʜɪ đó ᴛôɪ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴄʜᴏ ʀᴀ sâɴ. ʙốɴ ɴăᴍ ʟɪềɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜɪ đấᴜ ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ʜɪểᴜ ɴổɪ sᴀᴏ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴄó ᴛʜể ᴄʜịᴜ đựɴɢ ᴛốᴛ đếɴ ᴠậʏ. ᴛôɪ ᴋʜɪ đó ɴʜậɴ ʟươɴɢ 𝟸𝟶𝟶 đôʟᴀ ᴍộᴛ ᴛʜáɴɢ, sɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ đồɴɢ độɪ ở ᴍộᴛ ɴơɪ ᴄó ᴛɪêᴜ ᴄʜᴜẩɴ ᴛʜấᴘ ʜơɴ ᴛɪêᴜ ᴄʜᴜẩɴ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

ʙố ᴄủᴀ ᴛôɪ ɢọɪ ᴄʜᴏ ᴛôɪ, ôɴɢ ấʏ ɢầɴ ɴʜư ᴋʜóᴄ ᴠà ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛôɪ ᴛʀở ᴠề ɴɢᴀ. Ôɴɢ ɴóɪ ᴠớɪ ᴍứᴄ ʟươɴɢ ᴛôɪ ɴʜậɴ, ᴛʜà ᴠề ɴʜà ʟàᴍ ɴɢườɪ ɢáᴄ ᴄổɴɢ.

– ʀồɪ ᴀɴʜ ᴛʀở ᴠề ᴍᴏsᴋᴠᴀ?

– ᴛôɪ đã ᴛʀở ᴠề, ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟺. ᴛôɪ đɪ ʜọᴄ ᴛʀườɴɢ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ᴠì ᴍẹ ᴍᴜốɴ ᴛôɪ ăɴ ʜọᴄ ᴛử ᴛế. ᴛôɪ ᴄʜả ʜɪểᴜ ɢì ở ᴛʀườɴɢ ᴠà ᴄʜỉ đượᴄ đɪểᴍ ᴄᴀᴏ ᴍỗɪ ᴍôɴ ᴛʜể ᴅụᴄ. ᴛôɪ ᴄʜỉ ʜọᴄ đượᴄ ʜᴀɪ ᴛʜáɴɢ.

– ᴀɴʜ ɴɢʜỉ ɴɢᴀɴɢ à?

– Đúɴɢ, ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴅᴏ ᴛôɪ. ᴛìɴʜ ᴄờ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ʙạɴ ʙảᴏ ᴛôɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄᴜộᴄ ᴛʜɪ ᴅᴏ ɴʜãɴ ʜàɴɢ ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ᴛổ ᴄʜứᴄ. ᴘʜầɴ ᴛʜưởɴɢ ʟà ᴄáᴄ ᴄầᴜ ᴛʜủ sẽ đượᴄ đưᴀ đɪ ʟᴏɴᴅᴏɴ. ᴛôɪ đượᴄ ᴄʜọɴ ᴠàᴏ ᴠòɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴋếᴛ ᴠà ᴀɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛɪɴ ɴổɪ đâᴜ, đốɪ ᴛʜủ ᴄủᴀ ᴛôɪ ʟà ɴɢườɪ ᴍà sᴘᴀʀᴛᴀᴋ ᴛừɴɢ ᴄʜọɴ ᴛʜᴀʏ ᴠì ᴛôɪ.

ᴍộᴛ ʟầɴ ɴữᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã đốɪ đầᴜ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ. ɴʜưɴɢ đɪềᴜ ʟạ ʟùɴɢ ʟà ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʜᴇᴏ đᴜổɪ ʙóɴɢ đá ᴄʜᴜʏêɴ ɴɢʜɪệᴘ. ɴʜưɴɢ ᴀɴʜ ᴛᴀ đã đượᴄ ʙᴀɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜọɴ.

ᴀɴʜ ᴛᴀ ʟà ɴɢườɪ ɴɢᴀ ᴠà ᴛốᴛ ɴɢʜɪệᴘ đạɪ ʜọᴄ ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ. ᴄᴜộᴄ ᴛʜɪ đó ᴋʜɪếɴ ᴛôɪ ɴʜậɴ ʀᴀ ʟà ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴍìɴʜ ʏêᴜ ʙóɴɢ đá ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ. ᴛôɪ ᴍᴜốɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄᴏɴ đườɴɢ ɴàʏ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ đɪ ʜọᴄ ᴋɪɴʜ ᴛế.

– ʀồɪ sᴀᴜ đó?

– ᴛôɪ đã ᴄʜơɪ ᴄʜᴏ ᴍộᴛ độɪ ɴʜỏ ᴛêɴ ʟà sᴏʟᴀʀɪs ʀồɪ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ǫᴜᴇɴ, ᴛôɪ đượᴄ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ᴠừᴀ ᴛʜɪ đấᴜ ᴠừᴀ ʟàᴍ ʜʟᴠ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄầᴜ ᴛʜủ ɴʜí. ᴄʜơɪ ʙóɴɢ ᴠà ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ở đó ʟươɴɢ ʀấᴛ ᴄᴀᴏ ᴠà ʟà ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛốᴛ ɴʜấᴛ ᴛôɪ ᴄó ᴛʜể ᴄó. ɴʜưɴɢ ᴋʜɪ xéᴛ đơɴ, ʜọ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛôɪ ᴘʜảɪ đổɪ ǫᴜốᴄ ᴛịᴄʜ ᴛʜɪ đấᴜ.

ᴛʀướᴄ đâʏ ᴛôɪ ᴛừɴɢ ᴄʜơɪ ᴄʜᴏ độɪ ᴛʀẻ ᴄủᴀ độɪ ᴛᴜʏểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɴêɴ ɢɪờ ᴛôɪ ᴘʜảɪ đổɪ ᴠề ɴɢᴀ. ʙạɴ ᴄʜỉ ᴄó ᴛʜể đổɪ ǫᴜốᴄ ᴛịᴄʜ ᴛʜɪ đấᴜ ᴍộᴛ ʟầɴ ᴛʀᴏɴɢ đờɪ ᴛʜᴇᴏ ʟᴜậᴛ. ᴛôɪ đã ᴘʜâɴ ᴠâɴ, ɢɪữᴀ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ở ɴɢᴀ ᴠà ᴍộᴛ ʙêɴ ʟà ɢɪấᴄ ᴍơ ᴄʜơɪ ʙóɴɢ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

ᴄʜả ᴀɪ ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄầɴ ᴛôɪ ᴄả ɴêɴ ᴛôɪ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ sẽ đɪ đổɪ ǫᴜốᴄ ᴛịᴄʜ ᴛʜɪ đấᴜ. Để ʟàᴍ đượᴄ đɪềᴜ đó ᴛôɪ ᴘʜảɪ ɢọɪ đếɴ ʟɪêɴ đᴏàɴ ʙóɴɢ đá ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠғғ ᴠà ɴʜờ ʜọ ʟàᴍ ᴄáᴄ ᴛʜủ ᴛụᴄ.

ᴍộᴛ ʜʟᴠ ᴛʜủ ᴍôɴ ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴍà ᴛôɪ ʟɪêɴ ʜệ đã ᴋʜᴜʏêɴ ᴛôɪ đừɴɢ ᴠộɪ. Ôɴɢ ấʏ ɴóɪ ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʜủ ᴍôɴ ɴàᴏ ᴄᴀᴏ ʟớɴ ɴʜư ᴛôɪ ᴠà ʙảᴏ ᴛôɪ đợɪ.

– ᴀɴʜ ʟàᴍ ɢì ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ?

– ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đó ᴛôɪ ᴄó ᴄʜơɪ ᴄʜᴏ ᴄʟʙ ᴅᴜsʟᴀʀ ᴠà ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ɢɪàɴʜ ᴄʜứᴄ ᴠô địᴄʜ. ʜᴜʏ ᴄʜươɴɢ đầᴜ đờɪ ᴋʜɪếɴ ᴛôɪ ᴄó ᴛʜêᴍ độɴɢ ʟựᴄ. ᴛôɪ đã ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴠɪếᴛ ᴍộᴛ ʙứᴄ ᴛʜư “ᴄầᴜ ᴄứᴜ”ᴛʀêɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ɢửɪ đếɴ ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ. ɢầɴ đâʏ ʙứᴄ ᴛʜư ấʏ đượᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ ʀộɴɢ ʀãɪ ᴛʀở ʟạɪ.

sᴀᴜ đó ᴛôɪ ᴠɪếᴛ ᴛʜư ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ. ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ số ʜọ ᴄʜᴏ ᴛôɪ số ᴄủᴀ ʜʟᴠ độɪ ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ. Ôɴɢ ấʏ ɴóɪ ôɴɢ ấʏ sẽ sᴜʏ ɴɢʜĩ.

ʟúᴄ đó ᴅư ʟᴜậɴ ᴄʜɪᴀ ʟàᴍ ʜᴀɪ ʙêɴ, ᴍộᴛ ʙêɴ ᴍᴜốɴ ᴄʜᴏ ᴛôɪ ᴄơ ʜộɪ ᴄòɴ ᴍộᴛ ʙêɴ ᴛʜì ɴɢʜĩ ʀằɴɢ ᴄʜᴏ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ʟạ ᴠàᴏ độɪ ᴛᴜʏểɴ ᴄó ᴛʜể ɢâʏ xáᴏ ᴛʀộɴ. Íᴛ ɴɢàʏ sᴀᴜ ôɴɢ ấʏ ɢọɪ ʟạɪ ᴠà ɴóɪ ᴄʜưᴀ ᴄầɴ ᴛôɪ.

ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴠàᴏ độɪ ᴛᴜʏểɴ ɴʜưɴɢ ɴʜờ ʟá ᴛʜư ấʏ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʙɪếᴛ đếɴ ᴛôɪ ᴠà ᴄó độɪ ʙóɴɢ ᴄầɴ ᴛôɪ. ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ᴛờ ʙáᴏ ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴋʜɪ đó đềᴜ ᴠɪếᴛ ᴠề ᴍộᴛ ɢã ɴɢườɪ ɴɢᴀ ᴍᴜốɴ ᴄʜơɪ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

ᴍộᴛ ᴛᴜầɴ sᴀᴜ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴄủᴀ ᴄʟʙ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ ʜỏɪ ᴛôɪ ᴍᴜốɴ sᴀɴɢ đâʏ ᴋʜôɴɢ ᴠà ᴍᴜốɴ ɴʜậɴ ʟươɴɢ ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ. ᴛôɪ ɴóɪ ᴛɪềɴ ʙạᴄ ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ. Ôɴɢ ấʏ đáᴘ: “sᴀɴɢ ɴɢᴀʏ”.


ᴛɪɴ ɴʜắɴ ʜʟᴠ ᴍɪᴜʀᴀ ɢửɪ ᴠăɴ ʟâᴍ.
– ʀồɪ ᴀɴʜ đã đượᴄ ᴄʜơɪ ʙóɴɢ?

– ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ɴɢᴀʏ ʟậᴘ ᴛứᴄ. ᴠì ᴛʜủ ᴍôɴ ᴄủᴀ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ ᴋʜɪ ấʏ ʟà ʜᴜʏềɴ ᴛʜᴏạɪ ᴄủᴀ ʜọ. sᴀᴜ ᴄʜíɴ ᴠòɴɢ đấᴜ, ᴛʜủ ᴍôɴ ᴄʜíɴʜ ʙị ᴛʜủʏ đậᴜ. Đó ʟà ᴍùᴀ ɢɪảɪ ᴀɴʜ ấʏ ᴄʜơɪ ʜᴀʏ ɴʜấᴛ, ɴăᴍ ᴛʀậɴ ɢɪữ sạᴄʜ ʟướɪ, ᴄʜíɴ ᴛʀậɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴜᴀ ᴠà độɪ ʙóɴɢ đᴀɴɢ đứɴɢ ɴʜấᴛ. ᴀɴʜ ấʏ ốᴍ ᴠà ᴛôɪ đượᴄ ᴛạᴏ ᴄơ ʜộɪ ᴠàᴏ sâɴ.

ɴʜưɴɢ ᴛôɪ ᴠẫɴ ʀấᴛ ʜồɪ ʜộᴘ. ʙᴀ ɴɢàʏ ᴛôɪ ăɴ ᴋʜôɴɢ ɴɢᴏɴ ɴɢủ ᴋʜôɴɢ ʏêɴ. ᴛʀậɴ đó ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴛʜᴜᴀ 𝟷-𝟸 ᴠà ᴛʜᴜᴀ đúɴɢ ᴠàᴏ ᴘʜúᴛ ᴄᴜốɪ. ᴛôɪ ʙị đᴇᴍ ʀᴀ ʟàᴍ ᴛâᴍ đɪểᴍ ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ, ᴄʜỉ ᴄó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʟà ủɴɢ ʜộ ᴛôɪ. ᴛʀậɴ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ ᴛôɪ ʟạɪ đượᴄ ᴄʜᴏ ʀᴀ sâɴ ᴠà ʟà ᴛʀậɴ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴛôɪ ɢɪữ sạᴄʜ ʟướɪ.

sᴀᴜ ʜᴀɪ ᴛʀậɴ ở ᴠ-ʟᴇᴀɢᴜᴇ ᴛôɪ đượᴄ ɢọɪ ᴠàᴏ độɪ ᴛᴜʏểɴ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ, ɴʜư ʟà ᴛʜủ ᴍôɴ số ʙᴀ. ɢɪảɪ ᴀғғ ᴄᴜᴘ ɴăᴍ đó ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴛʜɪ đấᴜ. ᴋể ᴛừ đó, ᴛôɪ ʟà ᴛʜủ ᴍôɴ số ᴍộᴛ ở ᴄʟʙ.

ᴛôɪ ᴄó ᴛʀậɴ ʀᴀ ᴍắᴛ độɪ ᴛᴜʏểɴ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟽, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀậɴ đấᴜ ᴠớɪ ᴊᴏʀᴅᴀɴ. ᴛʀậɴ đấᴜ ʜòᴀ 𝟶-𝟶 ᴠà ᴛôɪ ʟà ɴɢườɪ ᴄʜơɪ ʜᴀʏ ɴʜấᴛ. ᴍộᴛ ᴍàɴ ʀᴀ ᴍắᴛ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ.

– ɴʜữɴɢ ᴍàɴ ăɴ ᴍừɴɢ ᴄủᴀ ᴀɴʜ ɢầɴ đâʏ ở độɪ ᴛᴜʏểɴ ᴄó ý ɴɢʜĩᴀ ɢì?

– ᴛôɪ ᴍᴜốɴ ᴄʜᴏ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴛʜấʏ ᴋʜáᴛ ᴋʜᴀᴏ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. ᴅù ᴄʜỉ ᴄó ᴍộᴛ ɴửᴀ ᴅòɴɢ ᴍáᴜ ʟà ɴɢườɪ ᴠɪệᴛ, ɴʜưɴɢ ᴛôɪ sẵɴ sàɴɢ ᴄʜɪếɴ đấᴜ ᴠì ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ. ᴛôɪ đã ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ.

ᴛôɪ ᴍᴜốɴ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ʀằɴɢ ʙảɴ ᴛʜâɴ sẽ ᴋʜôɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴛừ ʙỏ, ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴠấᴛ ᴠả ɴʜấᴛ, ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ᴄầɴ ᴍìɴʜ, ᴘʜảɪ sᴀɴɢ ʟàᴏ ᴠà ɢầɴ ɴʜư ᴛừ ʙỏ sự ɴɢʜɪệᴘ. ɴʜưɴɢ ɢɪờ ᴛôɪ đã ở đâʏ, ᴄùɴɢ ᴄáᴄ đồɴɢ độɪ ʟàᴍ ɴêɴ ʟịᴄʜ sử ᴄʜᴏ ʙóɴɢ đá ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴏɪsᴀᴏ.ɴᴇᴛ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.