Đặng Văn Lâm bất ngờ khi được HLV Park Hang Seo gọi lại đội tuyển gặp Nhật Bản

sᴀᴜ ɴửᴀ ɴăᴍ ᴠắɴɢ ʙóɴɢ, ᴛʜủ ᴛʜàɴʜ Đặɴɢ ᴠăɴ ʟâᴍ sẽ ᴛʀở ʟạɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴍàᴜ áᴏ độɪ ᴛᴜʏểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ở ᴛʀậɴ đấᴜ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴄủᴀ ᴠòɴɢ ʟᴏạɪ ᴛʜứ ʙᴀ ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ 𝟸𝟶𝟸𝟸 ɢặᴘ ɴʜậᴛ ʙảɴ.

Đặɴɢ ᴠăɴ ʟâᴍ ɢặᴘ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ ᴠᴀɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙắᴛ ᴄʜíɴʜ ở ᴛʀậɴ độɪ ᴛᴜʏểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɢặᴘ ᴀᴜsᴛʀᴀʟɪᴀ, ʜồɪ ᴛʜáɴɢ 𝟿/𝟸𝟶𝟸𝟷. sᴀᴜ đó ᴀɴʜ ᴘʜảɪ ʟêɴ ʙàɴ ᴍổ để ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ ᴠà ᴍấᴛ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟺 ᴛʜáɴɢ ᴛậᴘ ʜồɪ ᴘʜụᴄ.

ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ᴠăɴ ʟâᴍ ʀấᴛ ɴỗ ʟựᴄ ᴛậᴘ ʟᴜʏệɴ để ʟấʏ ʟạɪ ᴘʜᴏɴɢ độ. ᴀɴʜ đᴀɴɢ ʀấᴛ ǫᴜʏếᴛ ᴛâᴍ đượᴄ ʀᴀ sâɴ ở ᴊ-ʟᴇᴀɢᴜᴇ ᴛʀᴏɴɢ ᴍàᴜ áᴏ ᴄʟʙ ᴄᴇʀᴇᴢᴏ ᴏsᴀᴋᴀ.

ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ sᴇᴏ đã ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴛʀợ ʟý ᴛʜᴇᴏ sáᴛ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄủᴀ Đặɴɢ ᴠăɴ ʟâᴍ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪếᴛ ᴛʜủ ᴛʜàɴʜ ᴠɪệᴛ ᴋɪềᴜ đã ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ʙìɴʜ ᴘʜụᴄ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ, ôɴɢ ᴛʜầʏ ɴɢườɪ ʜàɴ ǫᴜốᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ ᴛʀở ʟạɪ Đặɴɢ ᴠăɴ ʟâᴍ, ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴄʜᴏ ᴛʀậɴ ɢặᴘ ɴʜậᴛ ʙảɴ ɴɢàʏ 𝟸𝟿/𝟹.

Đặɴɢ ᴠăɴ ʟâᴍ ᴛʀở ʟạɪ độɪ ᴛᴜʏểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ (Ảɴʜ: ᴀᴘ).

Đặɴɢ ᴠăɴ ʟâᴍ sẽ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛừ ᴏsᴀᴋᴀ ʟêɴ sᴀɪᴛᴀᴍᴀ để ʜộɪ ǫᴜâɴ ᴄùɴɢ độɪ ᴛᴜʏểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ. ʟâᴍ “ᴛâʏ” sẽ ᴄó 𝟹 ʙᴜổɪ ᴛậᴘ ᴄùɴɢ độɪ.

ᴛùʏ ᴠàᴏ ᴍàɴ ᴛʜể ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ᴛậᴘ ɴàʏ, ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ sᴇᴏ sẽ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄó ʟựᴀ ᴄʜọɴ ᴠăɴ ʟâᴍ ʙắᴛ ᴄʜíɴʜ ở ᴛʀậɴ ɢặᴘ ɴʜậᴛ ʙảɴ ɴɢàʏ 𝟸𝟿/𝟹 ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ.

ᴛʜựᴄ ᴛế, độɪ ᴛᴜʏểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʜɪệɴ ᴛạɪ đᴀɴɢ ᴄó ʜᴀɪ ᴛʜủ ᴍôɴ đượᴄ đáɴʜ ɢɪá ᴄᴀᴏ ʟà ʙùɪ ᴛấɴ ᴛʀườɴɢ ᴠà ᴛʀầɴ ɴɢᴜʏêɴ ᴍạɴʜ. ᴠì ᴛʜế, ɴɢᴀʏ ᴄả ᴋʜɪ ᴛʀở ʟạɪ, ᴠăɴ ʟâᴍ sẽ ɢặᴘ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴋʜó ᴋʜăɴ để ᴄạɴʜ ᴛʀᴀɴʜ ᴠị ᴛʀí ʙắᴛ ᴄʜíɴʜ.

ᴅẫᴜ ᴠậʏ ᴋʜɪ ᴄó ᴠăɴ ʟâᴍ, ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ sᴇᴏ sẽ ʏêɴ ᴛâᴍ ʜơɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ, ᴛʀᴏɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ độɪ ᴛᴜʏểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ ᴄó ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ ᴠà ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ʜᴀɪ ᴛʜủ ᴍôɴ ᴠăɴ ʜᴏàɴɢ ᴠà ᴛᴜấɴ ᴍạɴʜ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 sẽ ᴋʜôɴɢ ᴄùɴɢ độɪ ᴛᴜʏểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ sᴀɴɢ ɴʜậᴛ ʙảɴ sᴀᴜ ᴛʀậɴ ɢặᴘ ᴏᴍᴀɴ ɴɢàʏ ᴍᴀɪ.

nguồn: dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.