Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɴʜậɴ ᴛɪɴ ‘ᴠᴜɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛưởɴɢ ᴛượɴɢ ɴỗɪ’, ǫᴜâɴ số đấᴜ ᴏᴍᴀɴ ᴄựᴄ ᴄʜấᴛ

Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʙáᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄựᴄ ᴋỳ ʟạᴄ ǫᴜᴀɴ ᴛớɪ ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ sᴇᴏ ᴠà ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ ᴛʀướᴄ ɢɪờ đấᴜ ᴏᴍᴀɴ ở ᴠòɴɢ ʟᴏạɪ ᴛʜứ 𝟹 ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ 𝟸𝟶𝟸𝟸.

𝟷𝟿ʜ𝟶𝟶 ɴɢàʏ 𝟸𝟺/𝟹, Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ sẽ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ʙướᴄ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ᴛɪếᴘ đóɴ ᴏᴍᴀɴ ở ᴛʀậɴ đấᴜ sâɴ ɴʜà ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴛạɪ ᴠòɴɢ ʟᴏạɪ ᴛʜứ 𝟹 ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ 𝟸𝟶𝟸𝟸.

sᴀᴜ ᴛʜắɴɢ ʟợɪ ʟịᴄʜ sử ᴛʀướᴄ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ʜôᴍ ᴍùɴɢ 𝟷 ᴛếᴛ, “ɴʜữɴɢ ᴄʜɪếɴ ʙɪɴʜ sᴀᴏ ᴠàɴɢ” ǫᴜʏếᴛ ᴛâᴍ ʜướɴɢ đếɴ ᴍộᴛ ᴋếᴛ ǫᴜả ấɴ ᴛượɴɢ ɴữᴀ để ʟậᴘ ᴋỷ ʟụᴄ ᴠề ᴛʜàɴʜ ᴛíᴄʜ ᴄủᴀ đạɪ ᴅɪệɴ Đôɴɢ ɴᴀᴍ Á.

ɴếᴜ ᴄó đượᴄ ᴍộᴛ ᴛʀậɴ ʜòᴀ ᴠớɪ ᴏᴍᴀɴ, Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ sẽ sᴀɴ ʙằɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴛíᴄʜ ɢɪàɴʜ 𝟺 đɪểᴍ ᴛạɪ ᴠòɴɢ ʟᴏạɪ ᴄᴜốɪ ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ 𝟸𝟶𝟸𝟸 ᴄủᴀ Đᴛ ᴛʜáɪ ʟᴀɴ 𝟸𝟶 ɴăᴍ ᴛʀướᴄ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴍộᴛ ᴛʜắɴɢ ʟợɪ sẽ đưᴀ ᴛʜầʏ ᴛʀò ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ sᴇᴏ ᴍở ʀᴀ ᴛʀᴀɴɢ ᴍớɪ ᴠề số đɪểᴍ ᴋỷ ʟụᴄ ᴄủᴀ ᴍộᴛ độɪ ᴛᴜʏểɴ Đôɴɢ ɴᴀᴍ Á ᴛạɪ đấᴜ ᴛʀườɴɢ ᴅᴀɴʜ ɢɪá ɴàʏ.

ᴛʀướᴄ ᴛʜềᴍ ᴄᴜộᴄ đọ sứᴄ ᴏᴍᴀɴ, Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đã ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴠᴜɪ ʜơɴ ᴠề ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ʟựᴄ ʟượɴɢ. ᴛʜᴇᴏ đó, ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴘᴄʀ ᴄủᴀ ᴛᴏàɴ ʙộ 𝟸𝟹 ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴄòɴ ʟạɪ ᴄủᴀ độɪ ᴛᴜʏểɴ đềᴜ âᴍ ᴛíɴʜ ᴠớɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ sᴇᴏ ᴄó ᴛʜể ᴛʜở ᴘʜàᴏ ᴋʜɪ ᴋʜôɴɢ ᴍấᴛ đɪ sự ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄủᴀ ʜọᴄ ᴛʀò ɴàᴏ ᴛʀướᴄ ɢɪờ đạɪ ᴄʜɪếɴ.

ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đᴀɴɢ ʟà ɴỗɪ ʟᴏ ʟớɴ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴋʜɪ đã ᴄó ᴛớɪ 𝟾 ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛʜᴀᴍ ᴅự ᴛʀậɴ đấᴜ ᴠớɪ ᴏᴍᴀɴ.

Đâʏ đềᴜ ʟà ɴʜữɴɢ ᴛʀụ ᴄộᴛ ᴄủᴀ “ɴʜữɴɢ ᴄʜɪếɴ ʙɪɴʜ sᴀᴏ ᴠàɴɢ” ɴʜư ʜᴏàɴɢ Đứᴄ, xᴜâɴ ᴛʀườɴɢ, ʜồɴɢ ᴅᴜʏ, Đứᴄ ʜᴜʏ, ᴠăɴ ʜᴏàɴɢ, ᴛᴜấɴ ᴍạɴʜ ʜᴀʏ ɴʜữɴɢ ᴛâɴ ʙɪɴʜ ɴʜư ʜảɪ ʜᴜʏ, ɴɢọᴄ ǫᴜᴀɴɢ.

ʜàɴɢ ᴛɪềɴ ᴠệ đᴀɴɢ ʟà ɴơɪ ᴛʜɪếᴜ ʜụᴛ ǫᴜâɴ số ɴʜấᴛ ᴄủᴀ Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴋʜɪ ᴄʜỉ ᴄòɴ 𝟺 ᴄầᴜ ᴛʜủ đủ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴛʜɪ đấᴜ ʟà ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ, ʜùɴɢ ᴅũɴɢ, ᴛᴜấɴ ᴀɴʜ ᴠà ʟý ᴄôɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ.

Ở ʙᴜổɪ ᴛậᴘ ᴍớɪ ɴʜấᴛ, ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ đã ɢặᴘ ʀɪêɴɢ ᴠà ᴄó ɴʜữɴɢ ᴅặɴ ᴅò ᴠớɪ ᴛᴜấɴ ᴀɴʜ, ʜứᴀ ʜẹɴ đặᴛ ɴʜɪềᴜ ᴋỳ ᴠọɴɢ ᴠàᴏ ᴛɪềɴ ᴠệ ᴄủᴀ ʜᴀɢʟ ở ᴛʀậɴ đấᴜ ᴛớɪ.

ᴍớɪ đâʏ, ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ sᴇᴏ đã ᴄʜɪᴀ sẻ: “ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴄủᴀ Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴛốᴛ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ᴠì ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ ᴍà ᴄòɴ ʙị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ᴋʜá ɴʜɪềᴜ ᴄầᴜ ᴛʜủ đᴀɴɢ ᴘʜảɪ ᴄáᴄʜ ʟʏ, đɪềᴜ ɴàʏ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ sứᴄ ᴍạɴʜ ᴄủᴀ độɪ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜᴜᴀ 𝟽 ᴛʀậɴ, Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜắɴɢ ᴛʀậɴ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴛʀướᴄ độɪ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ. ᴄòɴ ᴛʀậɴ ɢặᴘ ᴏᴍᴀɴ, ᴛʀậɴ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴛʀêɴ sâɴ ɴʜà, ᴛìɴʜ ʜìɴʜ độɪ ɴóɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛốᴛ. ɴʜưɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ sẽ ɴỗ ʟựᴄ ʜếᴛ ᴍìɴʜ, ᴅù ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴛʀướᴄ ᴋếᴛ ǫᴜả ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ”.

ᴛʀậɴ đấᴜ ɢɪữᴀ Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠà ᴏᴍᴀɴ ᴛạɪ ᴠòɴɢ ʟᴏạɪ ᴛʜứ 𝟹 ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ 𝟸𝟶𝟸𝟸 sẽ ᴅɪểɴ ʀᴀ ᴠàᴏ 𝟷𝟿ʜ𝟶𝟶 ɴɢàʏ 𝟸𝟺/𝟹.

ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ đăɴɢ ᴋý Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đấᴜ ᴏᴍᴀɴ ᴛạɪ ᴠòɴɢ ʟᴏạɪ ᴛʜứ 𝟹 ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ 𝟸𝟶𝟸𝟸

ᴛʜủ ᴍôɴ (𝟹): ᴛʀầɴ ɴɢᴜʏêɴ ᴍạɴʜ (ᴠɪᴇᴛᴛᴇʟ), ᴠũ ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ (ʙìɴʜ Địɴʜ), ʙùɪ ᴛấɴ ᴛʀườɴɢ (ʜà ɴộɪ).

ʜậᴜ ᴠệ (𝟷𝟷): ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜàɴʜ ᴄʜᴜɴɢ, ʙùɪ ʜᴏàɴɢ ᴠɪệᴛ ᴀɴʜ, ʟê ᴠăɴ xᴜâɴ (ʜà ɴộɪ ), ᴠũ ᴠăɴ ᴛʜᴀɴʜ (ʜᴀɢʟ), ǫᴜế ɴɢọᴄ ʜảɪ (sʟɴᴀ), ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ ᴄʜɪếɴ, ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙìɴʜ (ᴠɪᴇᴛᴛᴇʟ), ʜồ ᴛấɴ ᴛàɪ, ᴀᴅʀɪᴀɴᴏ sᴄʜᴍɪᴅᴛ, (ʙìɴʜ Địɴʜ), Đàᴏ ᴠăɴ ɴᴀᴍ (ʜà ᴛĩɴʜ), Đỗ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʜịɴʜ (ʙìɴʜ Địɴʜ).

ᴛɪềɴ ᴠệ (𝟺): Đỗ ʜùɴɢ ᴅũɴɢ, ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ (ʜà ɴộɪ), ɴɢᴜʏễɴ ᴛᴜấɴ ᴀɴʜ (ʜᴀɢʟ), ʟý ᴄôɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ (ʙìɴʜ Địɴʜ).

ᴛɪềɴ đạᴏ (𝟻): ᴘʜạᴍ ᴛᴜấɴ ʜảɪ (ʜà ɴộɪ), ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ᴛᴏàɴ, ɴɢᴜʏễɴ ᴄôɴɢ ᴘʜượɴɢ (ʜᴀɢʟ), ɴɢᴜʏễɴ ᴛɪếɴ ʟɪɴʜ (ʙìɴʜ ᴅươɴɢ), ʜà Đứᴄ ᴄʜɪɴʜ (ʙìɴʜ Địɴʜ).

nguồn: thể thao 247

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.