Cú šốς lớn cho ςầu thủ U23 Việt Nam bï Ngọς ţrïnh tố ςó ‘ţïểu ţam’

ʜậᴜ ᴠệ ʟɪễᴜ ǫᴜᴀɴɢ ᴠɪɴʜ ᴘʜảɪ ʟỡ ʜẹɴ sᴇᴀ ɢᴀᴍᴇs 𝟹𝟷 ᴋʜɪ ᴄầɴ 𝟹 ᴛʜáɴɢ ᴘʜụᴄ ʜồɪ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ.

Ở ᴛʀậɴ ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜᴜᴀ ᴜ𝟸𝟹 ᴄʀᴏᴀᴛɪᴀ 𝟶-𝟷, ʜậᴜ ᴠệ ʟɪễᴜ ǫᴜᴀɴɢ ᴠɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛʜɪ đấᴜ. ᴀɴʜ đã ᴅíɴʜ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ ɴặɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀậɴ ʜᴏà 𝟶-𝟶 ᴛʀướᴄ ᴜ𝟸𝟹 ɪʀᴀǫ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ʟɪễᴜ ǫᴜᴀɴɢ ᴠɪɴʜ ʙị ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ ᴅâʏ ᴄʜằɴɢ đầᴜ ɢốɪ. ʙáᴄ sĩ ᴄʜᴏɪ ᴊᴜ ʏᴏᴜɴɢ đã đưᴀ ʟɪễᴜ ǫᴜᴀɴɢ ᴠɪɴʜ đɪ ᴄʜụᴘ ᴄʜụᴘ ᴍʀɪ để ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄʜíɴʜ xáᴄ ᴍứᴄ độ ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ᴅâʏ ᴄʜằɴɢ.


ʜậᴜ ᴠệ ʟɪễᴜ ǫᴜᴀɴɢ ᴠɪɴʜ ᴘʜảɪ ʟỡ ʜẹɴ sᴇᴀ ɢᴀᴍᴇs 𝟹𝟷. Ảɴʜ: ᴠғғ

ᴛừ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄủᴀ sᴀᴏsᴛᴀʀ, ᴋếᴛ ǫᴜả ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ ᴄủᴀ ʟɪễᴜ ǫᴜᴀɴɢ ᴠɪɴʜ đã đượᴄ ʙáᴄ sĩ ᴄʜᴏɪ ᴊᴜ ʏᴏᴜɴɢ ᴛạᴍ đưᴀ ʀᴀ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴇᴍ ᴘʜɪᴍ ᴄʜụᴘ ᴍʀɪ. ᴄầᴜ ᴛʜủ sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟿𝟼 đã ʙị ʀáᴄʜ ᴅâʏ ᴄʜằɴɢ ɴʜưɴɢ ᴋʜả ɴăɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴍổ.

ᴅù ᴠậʏ, ʟɪễᴜ ǫᴜᴀɴɢ ᴠɪɴʜ đã ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ ᴘʜảɪ ʟỡ ʜẹɴ sᴇᴀ ɢᴀᴍᴇs 𝟹𝟷. ᴠì ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ ʀáᴄʜ ᴅâʏ ᴄʜằɴɢ ᴄầɴ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʜồɪ ᴘʜụᴄ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟹 ᴛʜáɴɢ. Đâʏ ʟà ᴄú sốᴄ ʟớɴ ᴄʜᴏ ʟɪễᴜ ǫᴜᴀɴɢ ᴠɪɴʜ ᴋʜɪ ʜơɴ 𝟷 ɴăᴍ ǫᴜᴀ ᴍɪệᴛ ᴍàɪ ᴘʜấɴ ᴄʜᴏ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴅự sᴇᴀ ɢᴀᴍᴇs 𝟹𝟷.

ᴛʀướᴄ đó, ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ sᴇᴏ ᴛʜựᴄ sự ʀấᴛ ᴛʜíᴄʜ ʟɪễᴜ ǫᴜᴀɴɢ ᴠɪɴʜ ɴêɴ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ɴʜấᴄ ᴀɴʜ ʟêɴ ᴛᴜʏểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ. Ôɴɢ ᴘᴀʀᴋ ᴛậɴ ᴅụɴɢ ᴛʜêᴍ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴄʜỉ ᴅạʏ ᴄʜᴏ ǫᴜᴀɴɢ ᴠɪɴʜ, ᴄũɴɢ ɴʜư ᴛạᴏ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴄọ xáᴛ ᴠớɪ ᴄáᴄ đàɴ ᴀɴʜ.


ʟɪễᴜ ǫᴜᴀɴɢ ᴠɪɴʜ ᴠà ɴɢọᴄ ᴛʀɪɴʜ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ồɴ àᴏ.

ᴄầɴ ɴʜắᴄ ᴛʜêᴍ, ʟɪễᴜ ǫᴜᴀɴɢ ᴠɪɴʜ ᴛừɴɢ ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ ᴍốɪ ᴛìɴʜ ʀấᴛ ồɴ àᴏ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴍẫᴜ – ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ʟê ɴɢọᴄ ᴛʀɪɴʜ. ᴄả ʜᴀɪ ᴄó ǫᴜãɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ 𝟸 ɴăᴍ ʏêᴜ ɴʜᴀᴜ.

ʟɪễᴜ ǫᴜᴀɴɢ ᴠɪɴʜ đã ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛìɴʜ ʏêᴜ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ, sᴀᴜ đó ʜᴀɪ ɴɢườɪ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ ᴛʜì ᴀɴʜ xᴏá ʜếᴛ ảɴʜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ɴɢọᴄ ᴛʀɪɴʜ.

ʟý ᴅᴏ ᴋʜɪếɴ ᴄʜᴏ ᴄả ʜᴀɪ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ ʟà ɴɢọᴄ ᴛʀɪɴʜ đã ᴛố ʟɪễᴜ ǫᴜᴀɴɢ ᴠɪɴʜ ᴄó “ᴛɪểᴜ ᴛᴀᴍ”. ɴɢườɪ ᴍẫᴜ ǫᴜê ᴄầɴ ᴛʜơ ᴛừɴɢ ɴóɪ ᴠớɪ sᴀᴏsᴛᴀʀ ᴠề ᴍốɪ ᴛìɴʜ ᴠớɪ sᴀᴏ ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ: “ᴛôɪ ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪờ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴄʜᴜʏệɴ ʙêɴ ᴄạɴʜ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴠì ʙấᴛ ᴄứ ʟí ᴅᴏ ɢì.

ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜì ᴛừ đầᴜ ᴛôɪ đã ᴋʜôɴɢ ᴄʜọɴ ʙạɴ ấʏ. ᴠì ᴛʜờɪ đɪểᴍ đó ʀõ ʀàɴɢ ʙạɴ ấʏ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛɪềɴ, ᴄũɴɢ ᴄʜẳɴɢ ᴄó ᴅᴀɴʜ. ᴛᴜʏểɴ ᴛʜủ ᴄũɴɢ ʟà ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴛấᴛ ᴄả.

ᴛôɪ ʟà ɴɢườɪ sốɴɢ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ, ᴛôɪ ᴄầɴ ɴɢườɪ ᴛử ᴛế ᴠà ᴄʜâɴ ᴛʜàɴʜ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ ᴄó ʟà ɢì đɪ ɴữᴀ, ᴛôɪ ᴄũɴɢ ᴄʜẳɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.