HLV Nhật Bản: Đội dự bị của ‘Chúɳg tôi sẽ ςhiếɳ đấµ để đáɳɦ bại ĐT Việt Nam’ bằɳg tỉ số tєnís

ʜʟᴠ Đᴛ ɴʜậᴛ ʙảɴ đã ᴄó ɴʜữɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠề ᴛʀậɴ đấᴜ ᴠớɪ Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ sᴀᴜ ᴋʜɪ đã ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ɢɪàɴʜ ᴠé ᴅự ᴠᴄᴋ ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ 𝟸𝟶𝟸𝟸.

Đᴛ ɴʜậᴛ ʙảɴ đã ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ɢɪàɴʜ ᴛấᴍ ᴠé sớᴍ ᴅự ᴠᴄᴋ ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ 𝟸𝟶𝟸𝟸 ᴛạɪ ǫᴀᴛᴀʀ sᴀᴜ ᴋʜɪ đáɴʜ ʙạɪ Đᴛ ᴀᴜsᴛʀᴀʟɪᴀ ở ʟượᴛ ᴛʀậɴ ᴛʜứ 𝟿, ʙấᴛ ᴄʜấᴘ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴄủᴀ ʟượᴛ ᴛʀậɴ ᴄᴜốɪ ᴠớɪ Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

ᴍặᴄ ᴅù ᴠậʏ, độɪ ʙóɴɢ số 𝟸 ᴄʜâᴜ Á đᴀɴɢ ʀấᴛ ǫᴜʏếᴛ ᴛâᴍ đáɴʜ ʙạɪ ɴʜữɴɢ ᴄʜɪếɴ ʙɪɴʜ sᴀᴏ ᴠàɴɢ ᴛʀêɴ sâɴ ɴʜà.

ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜổɪ ᴛʀả ʟờɪ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ, ʜʟᴠ ʜᴀᴊɪᴍᴇ ᴍᴏʀɪʏᴀsᴜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “ᴋʜɪ ᴄó ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴠà ᴛɪêᴜ ᴄʜᴜẩɴ ᴄᴀᴏ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ sẽ ɴỗ ʟựᴄ ʜếᴛ ᴍìɴʜ để ᴄʜɪếɴ đấᴜ, ʜướɴɢ đếɴ ᴄʜɪếɴ ᴛʜắɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛừɴɢ ᴛʀậɴ đấᴜ. ᴛôɪ đã ʟàᴍ đượᴄ đɪềᴜ đó, ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ᴄòɴ ᴛʀậɴ đấᴜ ᴠớɪ Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

ɴʜậᴛ ʙảɴ ᴍᴜốɴ ɢɪàɴʜ ᴄʜɪếɴ ᴛʜắɴɢ để ᴠượᴛ ǫᴜᴀ ᴠòɴɢ ʟᴏạɪ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ 𝟸𝟶𝟸𝟸 ᴠớɪ ᴛư ᴄáᴄʜ độɪ ɴʜấᴛ ʙảɴɢ. ᴛôɪ ɴɢʜĩ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ sẽ ᴄʜɪếɴ đấᴜ ᴠà ᴄʜɪếɴ ᴛʜắɴɢ để ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄó ᴛʜể đạᴛ đượᴄ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴛʀướᴄ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ”.


ʜʟᴠ Đᴛ ɴʜậᴛ ʙảɴ ᴍᴜốɴ ɢɪàɴʜ ᴛʀọɴ 𝟹 đɪểᴍ ᴛʀướᴄ Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ôɴɢ ʜᴀᴊɪᴍᴇ ᴍᴏʀɪʏᴀsᴜ ᴄũɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠề áᴘ ʟựᴄ ᴍà ôɴɢ ɢặᴘ ᴘʜảɪ ᴋʜɪ ᴅẫɴ ᴅắᴛ Đᴛ ɴʜậᴛ ʙảɴ: “ɴếᴜ ᴄó ᴍộᴛ áᴘ ʟựᴄ ᴛʜì đó ʟà ᴠɪệᴄ ɢɪúᴘ Đᴛ ɴʜậᴛ ʙảɴ ʟầɴ ᴛʜứ 𝟽 ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ ᴅự ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ.

ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴛʜì ᴄó ᴛʜể ᴄᴏɴ ᴍắᴛ ɴʜìɴ ᴠề ɴʜữɴɢ ɴʜà ᴄầᴍ ǫᴜâɴ ɴɢườɪ ɴʜậᴛ ʙảɴ sẽ ʙị ᴛʜᴀʏ đổɪ.

ᴍặᴄ ᴅù ᴄʜưᴀ đạᴛ đượᴄ ᴋếᴛ ǫᴜả ở ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ɴʜữɴɢ ʜʟᴠ ɴɢườɪ ɴʜậᴛ ʙảɴ ᴄó ᴛʜể ɢɪàɴʜ ᴄʜɪếɴ ᴛʜắɴɢ ᴠà ᴛʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ ʙấᴛ ᴋỳ độɪ ʙóɴɢ ɴàᴏ. ᴛôɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄáᴄ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴄủᴀ ᴛôɪ ɴêɴ ᴛự ᴛɪɴ ʀằɴɢ ʜọ ᴄó ᴛʜể ᴛʜể ʜɪệɴ đượᴄ đẳɴɢ ᴄấᴘ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ”.

ʜɪệɴ ᴛạɪ, ɴʜậᴛ ʙảɴ đᴀɴɢ ᴛạᴍ ᴅẫɴ đầᴜ ʙảɴɢ ʙ ᴠớɪ 𝟸𝟷 đɪểᴍ ᴄó đượᴄ, ʜơɴ độɪ ʙóɴɢ xếᴘ ᴛʜứ 𝟸 ʟà Ả ʀậᴘ xê Úᴛ 𝟷 đɪểᴍ. ɴếᴜ ᴄó đượᴄ 𝟹 đɪểᴍ ᴛʀướᴄ Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟸𝟿/𝟹 ᴛớɪ đâʏ, ɴʜậᴛ ʙảɴ sẽ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ đɪ ᴛɪếᴘ ᴠớɪ ᴛư ᴄáᴄʜ ʟà độɪ đầᴜ ʙảɴɢ ʙ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.