Tin nóng mới nhất 21/3: Nhật Bản bất ngờ nhận tin dữ, ĐT Việt Nam sáng cửa thắng cả hai trận cuối Vòng loại WC 2022

ᴛʀướᴄ ᴛʜềᴍ ʜᴀɪ ʟượᴛ ᴛʀậɴ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴄủᴀ ᴠòɴɢ ʟᴏạɪ ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ 𝟸𝟶𝟸𝟸, Đᴛ ɴʜậᴛ ʙảɴ ʙấᴛ ɴɢờ ɴʜậɴ ᴛɪɴ ᴅữ ᴛừ ʜᴀɪ ᴛɪềɴ đạᴏ ᴛʀụ ᴄộᴛ ᴠà đâʏ ʟà ᴄơ ʜộɪ để Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó ᴛʜể ɢɪàɴʜ ᴛʜêᴍ đɪểᴍ số ǫᴜᴀ đó ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴠượᴛ ᴍặᴛ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛʀêɴ ʙxʜ.

Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ sẽ ᴄó ᴄʜᴜʏếɴ ʟàᴍ ᴋʜáᴄʜ ᴛʀêɴ đấᴛ ɴʜậᴛ ʙảɴ ở ʟượᴛ ᴛʀậɴ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴠòɴɢ ʟᴏạɪ ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ 𝟸𝟶𝟸𝟸 ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟸𝟿/𝟹 sắᴘ ᴛớɪ.

Đươɴɢ ɴʜɪêɴ, ᴠớɪ đẳɴɢ ᴄấᴘ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, độɪ ʙóɴɢ xứ sở ᴍặᴛ ᴛʀờɪ ᴍọᴄ đượᴄ đáɴʜ ɢɪá ᴄᴀᴏ ʜơɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ sᴏ ᴠớɪ đᴏàɴ ǫᴜâɴ ᴄủᴀ ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ-sᴇᴏ.

ᴍặᴄ ᴅù ᴠậʏ, ᴛʀướᴄ ᴄᴜộᴄ đốɪ đầᴜ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ɴàʏ, ɴʜậᴛ ʙảɴ đᴀɴɢ ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ ɢặᴘ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜôɴɢ ᴠᴜɪ ᴠề ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ʟựᴄ ʟượɴɢ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴛʀêɴ ʜàɴɢ ᴛấɴ ᴄôɴɢ.

ᴄụ ᴛʜể, ᴄʜâɴ súᴛ số ᴍộᴛ ᴄủᴀ độɪ ʙóɴɢ xứ ʜᴏᴀ ᴀɴʜ đàᴏ ʟà ʏᴜʏᴀ ᴏsᴀᴋᴏ ᴅíɴʜ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ ᴠà ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ ᴠắɴɢ ᴍặᴛ ở ʜᴀɪ ʟượᴛ ᴛʀậɴ ᴄᴜốɪ ᴛʜì ᴍớɪ ɴʜấᴛ, ᴛớɪ ʟượᴛ ᴄʜâɴ súᴛ số 𝟸 ʟà ᴅᴀɪᴢᴇɴ ᴍᴀᴇᴅᴀ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ʟêɴ ᴛᴜʏểɴ.


ᴏsᴀᴋᴏ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ ᴠà sẽ ᴠắɴɢ ᴍặᴛ ở ʜᴀɪ ʟượᴛ ᴛʀậɴ ᴄᴜốɪ.

ᴄʟʙ ᴄʜủ ǫᴜảɴ ᴄủᴀ ᴅᴀɪᴢᴇɴ ᴍᴀᴇᴅᴀ ʟà ᴄᴇʟᴛɪᴄ (sᴄᴏᴛʟᴀɴᴅ) đưᴀ ʀᴀ ʟý ᴅᴏ ʟà ʙởɪ ᴀɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴄó đượᴄ ɴềɴ ᴛảɴɢ ᴛʜể ʟựᴄ ᴛốᴛ ɴʜấᴛ. ᴠì ᴛʜế, ᴛɪềɴ đạᴏ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴛʀở ᴠề ʜộɪ ǫᴜâɴ ᴄùɴɢ Đᴛ ɴʜậᴛ ʙảɴ, ᴅᴀɪᴢᴇɴ ᴍᴀᴇᴅᴀ xɪɴ ᴘʜéᴘ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ở ʟạɪ ᴄʟʙ để ᴛậᴘ ʟᴜʏệɴ.

ɴʜư ᴠậʏ, Đᴛ ɴʜậᴛ ʙảɴ đã ᴍấᴛ ᴄả ʜᴀɪ ᴄʜâɴ súᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ɴʜấᴛ ᴛʀướᴄ ʜᴀɪ ᴄᴜộᴄ đốɪ đầᴜ ᴠớɪ ᴀᴜsᴛʀᴀʟɪᴀ ᴠà ᴛᴜʏểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ. Đáɴɢ ᴄʜú ý, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴍᴀᴇᴅᴀ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ʜộɪ ǫᴜâɴ, ʜʟᴠ ᴛʀưởɴɢ ʜᴀᴊɪᴍᴇ ᴍᴏʀɪʏᴀsᴜ đã đưᴀ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴠô ᴄùɴɢ ʙấᴛ ɴɢờ đó ʟà ᴋʜôɴɢ ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ ʙổ sᴜɴɢ ᴛʜêᴍ ʙấᴛ ᴋỳ ᴛɪềɴ đạᴏ ɴàᴏ.


ᴅᴀɪᴢᴇɴ ᴍᴀᴇᴅᴀ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ʜộɪ ǫᴜâɴ ᴄùɴɢ Đᴛ ɴʜậᴛ ʙảɴ.

Đâʏ ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ ʟà ᴛổɴ ᴛʜấᴛ ʟớɴ Đᴛ ɴʜậᴛ ʙảɴ ʙởɪ ᴏsᴀᴋᴏ ᴄùɴɢ ᴍᴀᴇᴅᴀ ʟà ɴʜữɴɢ ɴʜâɴ ᴛố ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ săɴ ʙàɴ ấɴ ᴛượɴɢ. ᴠớɪ ᴍᴀᴇᴅᴀ, ᴀɴʜ ʟà ᴛáᴄ ɢɪả ᴅᴀɴʜ ʜɪệᴜ ᴠᴜᴀ ᴘʜá ʟướɪ ɢɪảɪ ᴠĐǫɢ ɴʜậᴛ ʙảɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍùᴀ ʙóɴɢ 𝟸𝟶𝟸𝟷 ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ ᴄʜơɪ ʙóɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴇʟᴛɪᴄ.

ᴠɪệᴄ ɴʜậᴛ ʙảɴ ᴍấᴛ đɪ ᴄả ʜᴀɪ ᴄʜâɴ súᴛ ʜàɴɢ đầᴜ ʟà ᴛɪɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴠᴜɪ ʜơɴ ᴠớɪ Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴋʜɪ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ đặᴛ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴄó đɪểᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜʏếɴ ʟàᴍ ᴋʜáᴄʜ sắᴘ ᴛớɪ.

ᴛấᴛ ɴʜɪêɴ, độɪ ᴄʜủ ɴʜà ᴠẫɴ đượᴄ đáɴʜ ɢɪá ᴄᴀᴏ ʜơɴ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ sᴏɴɢ ᴛʜầʏ ᴛʀò ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ-sᴇᴏ ᴄó ᴛʜể ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ đốɪ ᴍặᴛ ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ᴛʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ ᴠà áᴘ ʟựᴄ ɴʜư ᴋʜɪ ᴄó ᴄả ᴏsᴀᴋᴏ ʟẫɴ ᴍᴀᴇᴅᴀ ᴛʀêɴ sâɴ.


Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛɪɴ ᴠᴜɪ ᴛừ ᴄáᴄ đốɪ ᴛʜủ.

ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ɴʜậɴ ᴛɪɴ ᴠᴜɪ ở ᴛʀậɴ ɢặᴘ ɴʜậᴛ ʙảɴ, Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄòɴ ɴʜậɴ ɴʜữɴɢ ᴛíɴ ʜɪệᴜ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴛừ đốɪ ᴛʜủ ᴏᴍᴀɴ. ᴄụ ᴛʜể, đạɪ ᴅɪệɴ ᴛâʏ Á sẽ ᴍᴀɴɢ đếɴ sâɴ ᴍỹ Đìɴʜ ɴʜɪềᴜ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴛʀẻ để ᴛʜử ɴɢʜɪệᴍ độɪ ʜìɴʜ ᴋʜɪ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ʙấᴛ ᴋỳ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ɴàᴏ ở ᴠòɴɢ ʟᴏạɪ ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ 𝟸𝟶𝟸𝟸.

ᴠɪệᴄ ᴄáᴄ đốɪ ᴛʜủ ᴄó ɴʜữɴɢ xáᴏ ᴛʀộɴ ʟớɴ ᴠề ʟựᴄ ʟượɴɢ sẽ ɢɪúᴘ ʜùɴɢ ᴅũɴɢ ᴠà ᴄáᴄ đồɴɢ độɪ sáɴɢ ᴄửᴀ ɢɪàɴʜ đɪểᴍ ᴠà ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴠượᴛ ᴍặᴛ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛʀêɴ ʙxʜ. ᴛʀậɴ đấᴜ ɢɪữᴀ Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠà ᴏᴍᴀɴ sẽ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟸𝟺/𝟹.

nguồn: ʜᴛᴛᴘs://ᴡᴡᴡ.ᴛᴇᴄʜᴢ.ᴠɴ/𝟸𝟶𝟼-𝟹𝟸𝟸-𝟷-ɴʜᴀᴛ-ʙᴀɴ-ʙᴀᴛ-ɴɢᴏ-ɴʜᴀɴ-ᴛɪɴ-ᴅᴜ-ᴅᴛ-ᴠɪᴇᴛ-ɴᴀᴍ-sᴀɴɢ-ᴄᴜᴀ-ᴛʜᴀɴɢ-ᴄᴀ-ʜᴀɪ-ᴛʀᴀɴ-ᴄᴜᴏɪ-ᴠᴏɴɢ-ʟᴏᴀɪ-ᴡᴄ-𝟸𝟶𝟸𝟸-ʏʟᴛ𝟻𝟻𝟽𝟶𝟷𝟶.ʜᴛᴍʟ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.