ʙỉ, Áᴏ, ʜà ʟᴀɴ ʜᴀʏ ᴛʜụʏ sĩ ᴄʜɪ số ᴛɪềɴ ʀấᴛ ʟớɴ, ǫᴜá ɴʜɪềᴜ đề ɴɢʜị ᴄʜᴏ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ ở ᴄʜâᴜ Âᴜ

ᴛươɴɢ ʟᴀɪ ᴄủᴀ ǫᴜả ʙóɴɢ ᴠàɴɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟾 ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ đᴀɴɢ ʟà ᴄʜủ đề ɴóɴɢ ʙỏɴɢ, ᴍà ᴍớɪ ɴʜấᴛ ᴄó “ᴛɪɴ đồɴ” ʙᴀsᴇʟ – độɪ ʙóɴɢ ɢɪàᴜ ᴛʜàɴʜ ᴛíᴄʜ ɴʜấᴛ ᴛʜụʏ – sĩ ᴍᴜốɴ ᴍờɪ ᴀɴʜ sᴀɴɢ… ᴛʜử ᴠɪệᴄ.

ᴄʟʙ ʙᴀsᴇʟ đᴀɴɢ đượᴄ đồɴ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ đếɴ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴍộᴛ ᴄáɪ ᴛêɴ ǫᴜá xᴀ ʟạ ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ. Độɪ ʙóɴɢ đếɴ ᴛừ ᴛʀᴜɴɢ Âᴜ ʟà ᴋʜáᴄʜ ǫᴜᴇɴ ᴛạɪ ᴄáᴄ ɢɪảɪ đấᴜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴄủᴀ ʟụᴄ địᴀ ɢɪà ɴʜư ᴜᴇғᴀ ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴs ʟᴇᴀɢᴜᴇ ʜᴀʏ ᴜᴇғᴀ ᴇᴜʀᴏᴘᴀ ʟᴇᴀɢᴜᴇ.

ᴄʟʙ ᴄủᴀ ᴛʜụʏ sĩ ʟà ᴄáɪ ɴôɪ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ᴛàɪ ɴăɴɢ ɴʜư ᴍᴏʜᴀᴍᴇᴅ sᴀʟᴀʜ (ᴀɪ ᴄậᴘ), ɢʀᴀɴɪᴛ xʜᴀᴋᴀ (ᴛʜụʏ sĩ), ɪᴠᴀɴ ʀᴀᴋɪᴛɪᴄ (ᴄʀᴏᴀᴛɪᴀ) ʜᴀʏ ᴍớɪ đâʏ ɴʜấᴛ ᴄʜíɴʜ ʟà ʙʀᴇᴇʟ ᴇᴍʙᴏʟᴏ – ᴛɪềɴ đạᴏ đã ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ ᴄʜơɪ ʙóɴɢ ᴛạɪ ʙᴜɴᴅᴇsʟɪɢᴀ.

ᴠɪệᴄ ᴍộᴛ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɴʜư ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ đượᴄ ᴍộᴛ ᴄâᴜ ʟạᴄ ʙộ ᴄó ᴛɪếɴɢ ᴛăᴍ ɴʜư ʙᴀsᴇʟ ᴄʜú ý đếɴ ʟà ᴍộᴛ ᴛɪɴ đáɴɢ ᴍừɴɢ ᴠớɪ ɢɪớɪ ᴍộ đɪệᴜ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ. ɴʜưɴɢ ʟɪệᴜ xứ sở ᴄủᴀ đồɴɢ ʜồ ᴠà sô ᴄô ʟᴀ ᴄó ᴘʜảɪ ʟà đɪểᴍ đếɴ ᴛɪềᴍ ɴăɴɢ ᴅᴜʏ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ?

ᴋể ᴛừ ᴋʜɪ ᴛỏᴀ sáɴɢ ᴛạɪ ᴠòɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴋếᴛ ᴀғᴄ ᴜ.𝟸𝟹 𝟸𝟶𝟷𝟾, ᴄáɪ ᴛêɴ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ đã ʟà ᴍộᴛ ᴄʜủ đề đáɴɢ ʙàɴ ᴄủᴀ ɢɪớɪ “săɴ đầᴜ ɴɢườɪ” ᴛạɪ ᴄʜâᴜ Á ᴄũɴɢ ɴʜư ᴄáᴄ “sɪêᴜ ᴄò” đếɴ ᴛừ ɴʜậᴛ ʙảɴ, ʜàɴ ǫᴜốᴄ ᴠà ᴄả… ᴛʜáɪ ʟᴀɴ.

ᴋỹ ɴăɴɢ, ᴛố ᴄʜấᴛ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴋʜáᴄ ʙɪệᴛ ᴠề đẳɴɢ ᴄấᴘ ᴄùɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴋʜᴏảɴʜ ᴋʜắᴄ ᴛỏᴀ sáɴɢ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ɴɢôɪ sᴀᴏ ʟà ɴʜữɴɢ ᴛʜứ ɢɪúᴘ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ ɢʜɪ đɪểᴍ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄâᴜ ʟạᴄ ʙộ ɴʜậᴛ ʙảɴ, ʜàɴ ǫᴜốᴄ ᴠà ᴄả ɴʜữɴɢ độɪ ʙóɴɢ ᴄʜâᴜ Âᴜ.

ᴛừɴɢ ᴄó ᴛʜờɪ đɪểᴍ, ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ ʙị ɢáɴ ᴄʜᴏ ɴʜɪềᴜ “ᴛɪɴ đồɴ” ᴄʜᴜʏểɴ ɴʜượɴɢ ʀᴀ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴛớɪ ᴍứᴄ ᴄầᴜ ᴛʜủ ǫᴜê Đôɴɢ ᴀɴʜ ɴóɪ ʀằɴɢ “ᴛôɪ ᴄʜỉ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴄʜᴏ sự ɴɢʜɪệᴘ ᴛạɪ ʜà ɴộɪ ғᴄ”.

ᴄâᴜ ɴóɪ ᴛʀêɴ ᴄủᴀ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ ᴄó ʟẽ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ đúɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʜɪệɴ ᴛạɪ.


ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ ᴄʜỉ ᴄầɴ 𝟺𝟻 ᴘʜúᴛ để ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴄầᴜ ᴛʜủ xᴜấᴛ sắᴄ ɴʜấᴛ ɢʜɪ ʙàɴ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄʜᴏ ᴄʟʙ ʜà ɴộɪ

ᴄáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜᴜʏểɴ ɴʜượɴɢ ɴổɪ ʟêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ ᴠà ɴɢôɪ sᴀᴏ số 𝟷 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ɢɪấᴜ ɴɢᴜʏệɴ ᴠọɴɢ đượᴄ ʀᴀ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴛʜɪ đấᴜ. Ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ Đắᴄ ᴠăɴ, ɴɢườɪ đạɪ ᴅɪệɴ ᴄʜᴏ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ, ɴóɪ ʀằɴɢ ᴠɪệᴄ ǫᴜả ʙóɴɢ ᴠàɴɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟾 ᴛíɴʜ đếɴ ᴠɪệᴄ ʀᴀ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴛʜɪ đấᴜ ʟà ᴄó ᴛʜậᴛ.

ᴠà ôɴɢ ᴘʜủ ɴʜậɴ “ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ ʀᴀ đɪ ᴠì ᴛɪềɴ”.

ɴɢᴀʏ ᴛừ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ đầᴜ ᴛɪɴ ᴛứᴄ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ʜợᴘ đồɴɢ ᴠớɪ ʜà ɴộɪ ғᴄ ɴổɪ ʟêɴ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ᴛʀᴀɴɢ ɴʜấᴛ, ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ ᴄùɴɢ ɴɢườɪ đạɪ ᴅɪệɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ʟᴜôɴ ɢɪữ ᴍộᴛ ᴛʜáɪ độ ʙìɴʜ ᴛĩɴʜ ɴʜấᴛ. ᴄá ɴʜâɴ ᴛɪềɴ ᴠệ ɴàʏ ᴍᴜốɴ ᴄốɴɢ ʜɪếɴ ʜơɴ 𝟷𝟶𝟶% sứᴄ ʟựᴄ ᴄʜᴏ đếɴ ᴋʜɪ ʀờɪ đɪ.

ʜìɴʜ ảɴʜ ᴀɴʜ ᴄúɪ ɴɢườɪ ʙắᴛ ᴛᴀʏ ᴠớɪ ôɴɢ ʙầᴜ Đỗ ǫᴜᴀɴɢ ʜɪểɴ ᴛạɪ ᴛʀậɴ đấᴜ ɢầɴ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ʜà ɴộɪ ᴛạɪ ᴠ-ʟᴇᴀɢᴜᴇ 𝟸𝟶𝟸𝟸 (đốɪ đầᴜ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ) đã ᴘʜầɴ ɴàᴏ ᴛʜể ʜɪệɴ sự ᴄʜᴜʏêɴ ɴɢʜɪệᴘ ᴄủᴀ ᴛɪềɴ ᴠệ sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟿𝟽.


ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ xúᴄ độɴɢ ʙắᴛ ᴛᴀʏ ᴄáᴍ ơɴ ʙầᴜ ʜɪểɴ

ᴛɪềɴ ᴠệ ɴàʏ ʀờɪ sâɴ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɢɪọᴛ ɴướᴄ ᴍắᴛ đã ɢʜɪ ʙàɴ ᴛʜắɴɢ ᴅᴜʏ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ᴛʀậɴ đấᴜ ấʏ, ᴅù ᴀɴʜ ᴄʜỉ ᴄʜơɪ đúɴɢ 𝟺𝟻 ᴘʜúᴛ.

Ôɴɢ ᴄʜᴜɴ ᴊᴀᴇ-ʜᴏ, ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ᴄʟʙ ʜà ɴộɪ, ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ʀằɴɢ ᴍìɴʜ ᴄầɴ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ ᴠà ᴛʜíᴄʜ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴀɴʜ. ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ ᴠɪêɴ ɴɢườɪ ʜàɴ ǫᴜốᴄ ᴛự ʜàᴏ ɴóɪ ʀằɴɢ: “ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ ʟà ᴄầᴜ ᴛʜủ ʜᴀʏ ɴʜấᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ”.

ɴʜưɴɢ ɴʜɪêᴜ đó ᴛʜɪệɴ ᴛìɴʜ ᴛừ ɴʜà ᴄầᴍ ǫᴜâɴ xứ ᴋɪᴍ ᴄʜɪ ᴄó ʟẽ ᴄʜưᴀ đủ để xɪêᴜ ʟòɴɢ ᴄʜàɴɢ ᴛɪềɴ ᴠệ đã ᴄʜơɪ ʜơɴ 𝟺𝟶 ᴛʀậɴ đấᴜ ᴄʜᴏ độɪ ᴛᴜʏểɴ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠà ɢʜɪ đượᴄ 𝟷𝟶 ʙàɴ ᴛʜắɴɢ.

ᴛíɴʜ ʟᴜôɴ ᴄả ᴄáᴄ ᴄấᴘ độ ᴛʀẻ, ʜảɪ “ᴄᴏɴ” đã ᴄó ɢầɴ 𝟷𝟶𝟶 ʟầɴ đạɪ ᴅɪệɴ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ độɪ ᴛᴜʏểɴ ᴠà ɢʜɪ đượᴄ ɢầɴ 𝟹𝟶 ʙàɴ. ᴛàɪ ɴăɴɢ ᴄủᴀ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ đã đượᴄ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ, ᴠà ᴠɪệᴄ ᴀɴʜ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ʀᴀ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴛʜɪ đấᴜ ᴄũɴɢ ʟà ʟẽ đươɴɢ ɴʜɪêɴ.

ɴʜưɴɢ ɴʜư ᴄáᴄ ʙạɴ đã ʙɪếᴛ, ᴛʀᴏɴɢ ʙóɴɢ đá ᴄʜỉ ᴍᴜốɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜôɪ ʟà ᴄʜưᴀ đủ!


ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜổɪ ᴛậᴘ ᴄủᴀ ᴛᴜʏểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɴɢàʏ 𝟷𝟽.𝟹

ᴠớɪ ᴛʜể ʜìɴʜ ɴʜỏ ᴄᴏɴ, ᴠốɴ ɴɢᴏạɪ ɴɢữ ʜạɴ ᴄʜế, ʀàᴏ ᴄảɴ ᴅᴏ ᴋʜáᴄ ʙɪệᴛ ᴠề ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ, ᴛʜờɪ ᴛɪếᴛ, đɪềᴜ ᴋɪệɴ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ ʜᴀʏ ᴠăɴ ʜóᴀ… sẽ ʟà ᴛʜử ᴛʜáᴄʜ ʟớɴ ᴄʜᴏ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ để ʜòᴀ ɴʜậᴘ ᴠớɪ ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ.

ɴʜìɴ ᴄáɪ ᴄáᴄʜ Đặɴɢ ᴠăɴ ʟâᴍ ᴄʜậᴛ ᴠậᴛ ᴛạɪ ᴛʜáɪ ʟᴀɴ ʜᴀʏ ɴʜậᴛ ʙảɴ ᴛʜì ᴄũɴɢ đủ ʜɪểᴜ ʟà ɴɢᴀʏ ᴄả ᴋʜɪ ᴄó đủ ᴛʜể ʟựᴄ, ᴛʜể ʜìɴʜ, ɴɢᴏạɪ ɴɢữ, ᴛʀìɴʜ độ ᴄʜơɪ ʙóɴɢ… ᴛʜì ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ʜề đơɴ ɢɪảɴ để ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴠớɪ ᴍộᴛ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴠɪệᴛ.

ᴛᴜʏ ᴠậʏ, ᴠẫɴ sẽ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴛʜᴜậɴ ʟợɪ ᴄʜᴏ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ ɴếᴜ ʟựᴀ ᴄʜọɴ xᴜấᴛ ɴɢᴏạɪ. ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ đᴀɴɢ ʟà ᴛʜờɪ đɪểᴍ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ đᴀɴɢ ᴛʀêɴ đỉɴʜ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ᴘʜᴏɴɢ độ.

ɴếᴜ ᴄʜờ ᴛʜêᴍ, ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ɴóɪ ᴛʀướᴄ đượᴄ ʀằɴɢ ʟɪệᴜ 𝟷 – 𝟸 ɴăᴍ ɴữᴀ ʜảɪ “ᴄᴏɴ” ᴄó ᴄòɴ độɴɢ ʟựᴄ để xᴜấᴛ sắᴄ ɴʜư ʜɪệɴ ᴛạɪ. ʟà ᴍộᴛ ᴄầᴜ ᴛʜủ, ᴀɴʜ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ᴅáᴍ ᴛʜử sứᴄ ɢɪớɪ ʜạɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ở ʙɪểɴ ʟớɴ để sᴀᴜ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴘʜéᴘ ʜốɪ ʜậɴ.

ɴʜấᴛ ʟà ᴋʜɪ ᴛᴜʏểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʟọᴛ ᴠàᴏ ᴠòɴɢ ʟᴏạɪ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ 𝟸𝟶𝟸𝟸 ɢɪúᴘ ᴀɴʜ ɴʜậɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ʟờɪ đề ɴɢʜị, ɴɢᴏàɪ ʙᴀsᴇʟ đᴀɴɢ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴄáᴄ ᴄʟʙ ᴛạɪ Áᴏ, Đứᴄ, Đᴀɴ ᴍạᴄʜ, ᴛâʏ ʙᴀɴ ɴʜᴀ, ʜàɴ ǫᴜốᴄ, ʜà ʟᴀɴ ᴠà ɴʜậᴛ ʙảɴ sẵɴ sàɴɢ sᴏạɴ ᴛʜảᴏ ᴄáᴄ ᴛùʏ ᴄʜọɴ ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ.


ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ ᴄầɴ ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ᴄạɴʜ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀᴏ ʜơɴ để đᴏ ɢɪớɪ ʜạɴ ᴛàɪ ɴăɴɢ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ

ɴếᴜ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ ᴄʟʙ ʜà ɴộɪ sᴀᴜ ɴɢàʏ 𝟷𝟸.𝟺 ᴛớɪ, ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ sẽ ᴄó ᴠàɪ ᴛʜáɴɢ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴠà ʟàᴍ ǫᴜᴇɴ ᴠớɪ ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ᴍớɪ, ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴄáᴄ ᴄʟʙ ᴄʜâᴜ Âᴜ ʙướᴄ ᴠàᴏ đợᴛ ᴛậᴘ ʜᴜấɴ ᴍùᴀ ɢɪảɪ 𝟸𝟶𝟸𝟸 – 𝟸𝟶𝟸𝟹 ᴛʜườɴɢ sẽ ʙắᴛ đầᴜ ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 𝟼 đếɴ ᴛʜáɴɢ 𝟽 ᴛùʏ ᴛʜᴇᴏ ᴄó ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄáᴄ ɢɪảɪ ᴄʜâᴜ Âᴜ ᴋʜôɴɢ.

ᴠà ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ, đó ʟà ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ đᴀɴɢ ᴄó ᴛʜể ᴛʀạɴɢ ở ᴛʀạɴɢ ᴛʜáɪ ᴛốᴛ ɴʜấᴛ ᴠà sᴜɴɢ ᴍãɴ ɴʜấᴛ. ɴếᴜ ᴘʜảɪ ᴄʜờ đợɪ ᴛʜêᴍ, ᴄʜưᴀ ᴄʜắᴄ ʜảɪ “ᴄᴏɴ” ᴄó ᴛʜể ɢɪữ đượᴄ độɴɢ ʟựᴄ ɴàʏ.

ᴠấɴ đề ʟà ɢɪữᴀ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ᴍờɪ ɢửɪ đếɴ, ᴀɴʜ sẽ ᴄầɴ ʙìɴʜ ᴛâᴍ ᴛíɴʜ ᴛᴏáɴ ᴛʜɪệᴛ ʜơɴ ᴠà ʟựᴀ ᴄʜọɴ ᴛʜậᴛ ᴋʜôɴ ɴɢᴏᴀɴ.

sự ᴛʜàɴʜ ʙạɪ ᴄủᴀ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ʟà ᴄủᴀ ʀɪêɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴄʜàɴɢ ᴛɪềɴ ᴠệ ɴàʏ ᴍà ᴄó ᴛʜể ᴄòɴ ʟà ᴄủᴀ ᴄả ᴍộᴛ ᴛʜế ʜệ ʙóɴɢ đá ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ᴠì ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛɪɴ ʀằɴɢ đᴀɴɢ ʟà ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴛàɪ ɴăɴɢ ɴʜấᴛ, ᴛʜᴜộᴄ ᴅɪệɴ ᴠàɪ ᴄʜụᴄ ɴăᴍ ʙóɴɢ đá ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴍớɪ sảɴ sɪɴʜ ʀᴀ đượᴄ.

nguồn: thanh niên. vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.