ʙáᴏ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛʜể ʜɪệɴ sự ɴể ᴘʜụᴄ, ᴋʜᴜʏêɴ ᴄầᴜ ᴛʜủ ɴʜà ᴘʜảɪ ʜọᴄ ʜỏɪ ý ᴄʜí ᴄủᴀ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ

ᴠɪệᴄ ᴛừ ᴄʜốɪ ᴍứᴄ ʟươɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛừ ᴄʟʙ ʜà ɴộɪ để ǫᴜʏếᴛ ᴛâᴍ xᴜấᴛ ɴɢᴏạɪ ᴛʜɪ đấᴜ ᴄủᴀ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ đã ᴋʜɪếɴ ᴛờ ʙáᴏ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ấɴ ᴛượɴɢ.

ᴛʀᴏɴɢ ʙàɪ ᴠɪếᴛ ᴍớɪ ɴʜấᴛ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ , ᴛờ sɪɴᴀ (ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ) đã ᴛỏ ʀᴀ ấɴ ᴛượɴɢ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴅàɴʜ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ʟờɪ ᴋʜᴇɴ ᴄʜᴏ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴍà ʜọ ɢọɪ ʟà “ᴍᴇssɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ”. ᴛʜậᴍ ᴄʜí, sɪɴᴀ ᴄòɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴍộᴛ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴛàɪ ɴăɴɢ ɴʜư ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ sẽ ʟà sự ʟựᴀ ᴄʜọɴ ʜợᴘ ʟý ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄʟʙ ᴛạɪ xứ ᴛỉ ᴅâɴ:

“Ở độɪ ᴛᴜʏểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʟúᴄ ɴàʏ, ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ đᴀɴɢ ʟà ɴɢôɪ sᴀᴏ số ᴍộᴛ. ᴀɴʜ đã đá ᴄʜíɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄả 𝟾 ᴛʀậɴ ở ᴠòɴɢ ʟᴏạɪ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ 𝟸𝟶𝟸𝟸, ɢʜɪ 𝟷 ʙàɴ ᴠà ᴄó 𝟷 đườɴɢ ᴋɪếɴ ᴛạᴏ.

ʜợᴘ đồɴɢ ɢɪữᴀ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ ᴠà ᴄʟʙ ʜà ɴộɪ sẽ ʜếᴛ ʜạɴ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟺. ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ, ᴄʟʙ ʜà ɴộɪ sẵɴ sàɴɢ đưᴀ ʀᴀ ᴍứᴄ ʟươɴɢ ᴄᴀᴏ để ɢɪᴀ ʜạɴ ᴠớɪ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ, ɴʜưɴɢ ᴄầᴜ ᴛʜủ ɴàʏ ʟựᴀ ᴄʜọɴ ᴘʜươɴɢ áɴ ᴛừ ᴄʜốɪ để ᴄó ᴛʜể ᴛʜɪ đấᴜ ᴛạɪ ᴄʜâᴜ Âᴜ.

sᴏ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ, ɴăɴɢ ʟựᴄ ᴄủᴀ ᴄầᴜ ᴛʜủ 𝟸𝟺 ᴛᴜổɪ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ ʟà ᴠượᴛ ᴛʀộɪ ʜơɴ ʜẳɴ. ᴀɴʜ ấʏ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ súᴛ xᴀ, đọᴄ ᴛìɴʜ ʜᴜốɴɢ ᴛốᴛ ᴠà ᴄʜọɴ ᴠị ᴛʀí ᴄựᴄ ᴋỳ ᴛʜôɴɢ ᴍɪɴʜ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ɢɪảɪ đấᴜ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ đᴀɴɢ ʙị ɢɪớɪ ʜạɴ ʟươɴɢ, ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴄó ᴛʜể ʟà ᴍộᴛ ʟựᴀ ᴄʜọɴ ʜợᴘ ʟý ᴠớɪ ᴄáᴄ độɪ ʙóɴɢ”.


ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ đᴀɴɢ ʟà ɴɢôɪ sᴀᴏ số 𝟷 ᴄủᴀ ʙóɴɢ đá ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʜɪệɴ ɴᴀʏ

ᴛʜᴇᴏ ᴛờ sɪɴᴀ, ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ đã ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ǫᴜʏếᴛ ᴛâᴍ xᴜấᴛ ɴɢᴏạɪ ᴄựᴄ ᴋỳ ᴄᴀᴏ độ ᴋʜɪ ᴀɴʜ đã ᴛừ ᴄʜốɪ ᴍứᴄ ʟươɴɢ ʜậᴜ ʜĩɴʜ ᴍà ᴄʟʙ ʜà ɴộɪ đưᴀ ʀᴀ để ᴄó ᴛʜể ʙướᴄ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ᴠùɴɢ ᴀɴ ᴛᴏàɴ.

Ý ᴄʜí sắᴛ đá ᴄủᴀ ʜảɪ “ᴄᴏɴ” đã ᴋʜɪếɴ ᴛờ ʙáᴏ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴘʜảɪ ᴛʜốᴛ ʟêɴ ʀằɴɢ ᴄáᴄ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴄủᴀ ʜọ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ʜọᴄ ᴛậᴘ ᴛʜᴇᴏ ᴛɪềɴ ᴠệ ᴄủᴀ độɪ ᴛᴜʏểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ:

“ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ ᴋʜôɴɢ ᴄʜọɴ đầᴜ ǫᴜâɴ ᴄʜᴏ ᴍộᴛ độɪ ʙóɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ. ᴀɴʜ ấʏ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ở ʟạɪ ᴛʜɪ đấᴜ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ để ᴄó ᴛʜể đượᴄ ʜưởɴɢ ᴍứᴄ ʟươɴɢ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ.


ᴅù ʜʟᴠ ᴛʀưởɴɢ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ-sᴇᴏ ᴄủᴀ độɪ ᴛᴜʏểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄũɴɢ đã ɴóɪ ʙóɴɢ ɢɪó ᴠề ᴠɪệᴄ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ xᴜấᴛ ɴɢᴏạɪ sẽ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴛʜàɴʜ ᴛíᴄʜ ᴄủᴀ Đᴛǫɢ, ɴʜưɴɢ ʀốᴛ ᴄᴜộᴄ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ ᴠẫɴ sẽ ᴄʜọɴ ᴛớɪ ᴄʜâᴜ Âᴜ ᴛʜɪ đấᴜ.

ᴠề ᴍặᴛ ɴàʏ, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄó ᴛʜể ᴛʜấʏ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ ᴄᴀɴ đảᴍ ʜơɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴄùɴɢ ʟứᴀ ᴛᴜổɪ đᴀɴɢ ᴄʜơɪ ʙóɴɢ ᴛạɪ ᴄʜɪɴᴇsᴇ sᴜᴘᴇʀ ʟᴇᴀɢᴜᴇ ᴠà ʜọ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ʜọᴄ ʜỏɪ đɪềᴜ ɴàʏ ᴛừ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴄủᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴄó ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ᴄʟʙ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴋʜᴀᴏ ᴋʜáᴛ ᴄó đượᴄ ᴄʜữ ᴋý ᴄủᴀ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ ᴛʜì ᴄáᴄ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴄó ʀᴀ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴄũɴɢ ᴄʜỉ ᴄó ɴướᴄ ɴʜờ đếɴ độɪ ʙóɴɢ ɴàᴏ đượᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛàɪ ᴛʀợ. ᴄơ ʙảɴ ʟà ʜọ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʟựᴀ ᴄʜọɴ ᴋʜáᴄ ʙởɪ ᴄʜẳɴɢ ᴄó độɪ ɴàᴏ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.