လိေမၼာ္သီးေရာင္းၿပီး ႐ြာမွာ စာသင္ေက်ာင္းေတြေဆာက္ေပးခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား(႐ုပ္သံ)

ဆင္းရဲရင္လက္ေအာက္ခံနိုင္ငံဘဝ_ေရာက္တတ္ပါတယ္_ပညာေရးဟာနိုင္ငံရဲ႕ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈပါပဲ။စာသင္ေက်ာင္းလႉတယ္ဆိုတာ_နိုင္ငံရဲ႕အနာဂါတ္အတြက္ပါပဲ။အိႏၵိယနိုင္ငံ ကာနာတာကာ ျပည္နယ္မွာေနထိုင္တဲ့ အသက္(၆၈) ႏွစ္အ႐ြယ္ 𝐇𝐚𝐫𝐞𝐤𝐚𝐥𝐚 𝐇𝐚𝐣𝐚𝐛𝐛𝐚 ဟာ လိေမၼာ္သီးေရာင္းၿပီး ဘဝကိုရပ္တည္ေနတဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အညတရမိသားစုတစ္စုကေနေမြးဖြားလာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး မိသားစုအခက္အခဲေတြေၾကာင့္ သူ႕ရဲ႕တရားဝင္ပညာ ေရးကိုၿပီးဆုံးေအာင္ မသင္ခဲ့ရတဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ဘဝမွာ ပညာဟာအဓိကအေရးပါတဲ့ေနရာမွာ ရွိေနတာကိုသိတဲ့သူဟာ သူ႕႐ြာမွာရွိတဲ့ကေလးေတြပညာဆက္လက္သင္ယူနိုင္ဖို႔ သူလုပ္ေဆာင္ေပးမယ္ဆိုၿပီး ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ 𝐇𝐚𝐫𝐞𝐤𝐚𝐥𝐚 ဟာ 𝐌𝐚𝐧𝐠𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞 ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕အနီး Newpadapu ႐ြာေလးမွာေနထိုင္ၿပီး ဝင္ေငြထြက္ေငြမွ်တေအာင္ျပဳ လုပ္ဖို႔အတြက္ …

Read More