သိန်းတစ်သောင်းဆုရှင်လည်းထွက်ပေါ်လာပြန်ပါပြီ

(၂၃)ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေထီဖွင့်ပွဲကျပ်သိန်းတစ်သောင်းဆုကြီးကိုဓ ရ၀၈၉၅၉ ဖြင့်စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ခင်ဦးမြို့နယ် ကံသစ်စံပြကျေးရွာက ဒေါ်စာ(ကုန်စုံဆိုင်) သိန်းတစ်သောင်း ဆုကြီးဆွတ်ခူးရရှိပါသည်။

 

(၂၃)ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေထီဖွင့်ပွဲကျပ်သိန်းတစ်သောင်းဆုကြီးကိုဓ ရ၀၈၉၅၉ ဖြင့်စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ခင်ဦးမြို့နယ် ကံသစ်စံပြကျေးရွာက ဒေါ်စာ(ကုန်စုံဆိုင်) သိန်းတစ်သောင်း ဆုကြီးဆွတ်ခူးရရှိပါသည်။

(၂၃)ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေထီဖွင့်ပွဲကျပ်သိန်းတစ်သောင်းဆုကြီးကိုဓ ရ၀၈၉၅၉ ဖြင့်စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ခင်ဦးမြို့နယ် ကံသစ်စံပြကျေးရွာက ဒေါ်စာ(ကုန်စုံဆိုင်) သိန်းတစ်သောင်း ဆုကြီးဆွတ်ခူးရရှိပါသည်။

Lwin Oo-Photo. Yaung Ni Tin Win-Jet Tin